Gemeente Gemeente Lennik

Let op bij het aanvragen van een uittreksel uit het strafregister

We ontvingen de melding dat burgers vaak via de website www.strafregister.be tegen betaling van € 27,50 een aanvraag doen voor een uittreksel uit het strafregister. Dit kan volledig gratis bij de gemeente.

Uittreksels uit het strafregister kunnen volledig gratis via onze gemeentelijke website aangevraagd worden! 

Het Centraal Strafregister van de FOD Justitie geeft aan dat de website www.strafregister.be - die frequent als eerste zoekresultaat wordt weergegeven - illegaal is en niet in overeenstemming met de Belgische wetten ter zake. De FOD stelt alles in het werk om aan deze praktijk zo spoedig mogelijk een einde te stellen.

Gepubliceerd op wo 20 nov 2019