Gemeente Gemeente Lennik

Zwerfvuil en sluikstorten

De gemeente Lennik zet sterk in op het bestrijden van zwerfvuil en sluikstorten.

Via het meldpunt kan u zwerfvuil en sluikstort melden. Je kan ook bellen naar een onthaalmedewerker via tel. 02 532 41 15.

De gemeentelijke ploeg zorgt zo snel mogelijk voor het opruimen hiervan, of de verantwoordelijke wordt aangesproken. Afval trekt immers afval aan, snel opruimen is dus de boodschap. 

Maar het zwerfvuilprobleem kan niet opgelost worden door het gemeentebestuur alleen. Iedereen kan en moet ook zijn steentje hieraan bijdragen. Via het politiereglement is elke bewoner of gebruiker van een woning of stuk grond immers verplicht om de bermen, voetpaden en goten hiervoor proper te houden, door bvb. zwerfvuil en onkruid te verwijderen. Als iedereen voor de eigen deur ‘veegt’, dan zal onze gemeente er al heel wat properder uitzien.
 
Voor wie bewust blijft vervuilen: ook de wijkagenten zullen aan het achterlaten van zwerfvuil en hondenpoep meer aandacht besteden. De inspanningen van het gemeentebestuur en van vele inwoners mogen immers niet verloren gaan door het respectloos gedrag van enkelen.


Word zwerfvuilpeter of -meter.

Misschien wil jij het hele jaar lang je steentje bijdragen? Geef je dan op als peter of meter door een profiel aan te maken op www.lennikaanzet.be.

De meeste peters en meters ruimen zwerfvuil op in de omgeving van hun woning en dit het hele jaar door. Laat ons zeker weten waar jij wenst te ruimen. Zo kunnen we in kaart brengen waar onze meters en peters aan het werk zijn en waar we nog hulp kunnen gebruiken.


Materiaal bestellen?

Via mooimakers

Bestel je materiaal via Mooimakers: mooimakers.be/webwinkel. Mocht er geen voorraad meer zijn of loop je vast bij het aanmaken van je profiel of het indienen van je bijdrage op Lennik aan zet? Neem dan contact op met info@lennik.be of 02 532 41 15.

Via de uitleendienst van gemeente Lennik

De gemeente heeft een uitleendienst van grijptangen, fluohesjes en handschoenen. Ook is er steeds een voorraad witte en blauwe zakken beschikbaar. Reserveer tijdig je materiaal via info@lennik.be of 02 532 41 15. Na afloop van deze actie ben je verplicht het materiaal dat je leende opnieuw in te leveren.

 


Zelf een actie opzetten?

Wil je graag zwerfvuil ruimen samen met je vereniging,  in schoolverband of met je jeugdbeweging? Meld je actie op milieu@lennik.be. Uiteraard dien je steeds de geldende coronamaatregelen op dat moment te respecteren.

 

Je verzamelde zwerfvuil laten ophalen.

Dit kan vanaf nu ook via de website op het gekende meldpunt https://www.lennik.be/meldpunt met als type 'Zwerfvuil ophalen bij meter/peter'. Deze melding komt automatisch bij onze technische dienst terecht wat een vlotte ophaling garandeert. Heb je geen toegang tot de website? Geen nood, laat dit even weten aan ons onthaal op het gemeentehuis.