Gemeente Gemeente Lennik

Aanbevelingen rond het coronavirus.

De gemeente Lennik hanteert onderstaande aanbevelingen rond het coronavirus. Preventief werd beslist om in afwachting van nieuwe richtlijnen van de overheid alle evenementen (zowel gemeentelijke als van verenigingen) in de gemeente Lennik t.e.m. 11 april op te schorten met onmiddellijke ingang.

De gemeente Lennik hanteert onderstaande aanbevelingen rond het coronavirus. Preventief werd beslist om in afwachting van nieuwe richtlijnen van de overheid alle evenementen (zowel gemeentelijke als van verenigingen) in de gemeente Lennik t.e.m. 11 april op te schorten met onmiddellijke ingang en herziening op 31 maart.

Algemene richtlijnen:

 • Hanteer de correcte hygiënemaatregelen.
 • Vermijd situaties waar veel mensen samenkomen.
 • Verminder contacten tussen een mogelijk besmette persoon en gezonde personen.
 • De risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jonger dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem, …) worden geadviseerd om niet aan evenementen deel te nemen.

Om uit te maken of er meer verregaande ‘social distancing’ maatregelen nodig zijn bij andere evenementen, dienen een aantal criteria in overweging genomen te worden:

1) Aantal mensen dat samenkomt

Op plaatsen of gelegenheden waar heel veel mensen samenkomen is er uiteraard meer kans tot transmissie van infectieziekten dan op plaatsen waar weinig mensen komen.

2) De intensiteit van het contact tussen de mensen die samenkomen

Nauw contact (zoals dicht opeengepakt staan tijdens een concert) zal uiteraard tot meer

transmissie van infectieziekten leiden dan een vluchtig contact.

3) De duur van het contact tussen mensen die samenkomen

Langdurig contact is meer risicovol voor transmissie dan een kortstondig contact.

4) De beslotenheid van de ruimte waar mensen samenkomen

Een afgesloten of slecht geventileerde ruimte leidt tot een accumulatie van virale partikels. Goed verluchten is daarom sterk aanbevolen. Activiteiten in openlucht zijn minder risicovol.

5) De leeftijdsmix van de mensen die samenkomen

Bij Covid19 weten we dat vooral oudere mensen een hoger risico hebben op ernstige ziekte,

kinderen worden niet ernstig ziek door Covid19 maar kunnen wel zeer grote hoeveelheden virus produceren. Het samenbrengen van kinderen met bejaarden is in de huidige situatie dan geen goed idee.

6) De haalbaarheid van de maatregel

Bij elke voorgestelde “social distancing” maatregel moet goed nagedacht worden over de

haalbaarheid van de maatregel.

7) De noodzakelijkheid of uitstelbaarheid van een activiteit

Sommige activiteiten die eventueel tot transmissie zouden kunnen leiden zijn noodzakelijk

(bijvoorbeeld dringende helpverlening). Andere activiteiten (zoals een schoolfeest) zijn

uitstelbaar zonder al te veel ernstige gevolgen.

We geven graag nog enkele aanbevelingen die je kunnen helpen deze richtlijnen in praktijk om te zetten:

 • Vermijd dat mensen op elkaar gedrumd staan. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van stoelen op een redelijke afstand.
 • Beperk het aantal aanwezigen bij een evenement, rekening houdend met de grootte van de zaal.
 • Vermijd wachtrijen voor het binnen- en buitengaan. Er kan eventueel geopteerd worden voor het aanschuiven ‘in slang’, waarbij mensen ver genoeg uit elkaar worden gehouden. Er kan gedacht worden aan het verlaten van de zaal in gespreide slagorde.
 • Zorg steeds voor een goede ventilatie of verluchting van de ruimte.

 • Wanneer mogelijk, beperk dan de duur van het evenement. Zo kunnen recepties achteraf bijvoorbeeld tijdelijk worden vermeden.
 • Correcte handhygiëne promoten en voorzien.

We herhalen tot slot dat alle genomen maatregelen vertrekken vanuit het oogpunt de intensiteit en de hoeveelheid van nauwe contacten te beperken en risicogroepen optimaal te beschermen. Alle genomen maatregelen dienen proportioneel te zijn, rekening houdend met de specifieke
omstandigheden.

Algemene info en veelgestelde vragen kan je terugvinden op www.info-coronavirus.be.
Heb je andere vragen rond corona? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.

 • Aanbevelingen voor scholen

Blijf op de hoogte van de meeste actuele info via https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus

 • Aanbevelingen voor zorgcentra en hulpverleners

Blijf op de hoogte van de meeste actuele info via  https://www.zorg-en-gezondheid.be/uitbraak-coronavirus-covid-19

 • Aanbevelingen voor bedrijven
  • Bedrijven worden aangeraden om zoveel mogelijk het aantal mensen in één ruimte te beperken
  • Geef aan werknemers de mogelijkheid om te telewerken.
  • Stel vergaderingen uit of organiseer ze vanop afstand, bv. via videoconferentie.
  • Stel personeels- of bedrijfsfeesten voorlopig uit.
  • Hou afstand op de werkvloer.
  • Indien mogelijk, sta flexibel verlof toe en breidt eventueel de flexuren uit. Zo zijn er minder personen tegelijkertijd aanwezig op de werkvloer (en op het openbaar vervoer).
  • Opleidingen in grote groepen zijn af te raden.
Gepubliceerd op do 12 mrt 2020