Gemeente Gemeente Lennik

Aanleg en subsidiëring van een tegeltuin

Het gemeentebestuur heeft in het kader van haar klimaatbeleid, meer groen in de gemeente, en in navolging van het project ‘Koester je kern' het reglement voor het aanleggen van een tegeltuin goedgekeurd.

Dit sluit ook aan bij de doelstellingen in het meerjarenplan van gemeente Lennik om de kernen te verfraaien en waar mogelijk te zorgen voor groene gevels en ontharding van tuinen.

Geveltuinen nemen CO2 op, vergroten de biodiversiteit, zorgen voor verkoeling, buffering van water en een betere luchtkwaliteit. Daarnaast zorgen ze voor kleurrijke en sfeervolle straten en bevorderen ze sociaal contact.

Wat is een tegeltuin?

Een tegeltuin is een kleine tuin die kan ontstaan door planten aan te leggen langs de huisgevel na wegname van 1 of meer tegels van het voetpad.

Wie kan een tegeltuin aanvragen?

Elke inwoner die eigenaar of mede-eigenaar is van een woning op het grondgebied van de gemeente Lennik.

Welke documenten heb je nodig alvorens je een aanvraag tot aanleg tegeltuin kan indienen?

  • De schriftelijke toestemming van de eigenaar indien je huurder bent van de woning
  • Duidelijke schets of inplantingsplan (hou hierbij rekening met de voorwaarden in art.5 in het reglement)
  • Lijst planten
  • Op openbaar domein: de plannen m.b.t. de ligging van de nutsleidingen en kabels. Aan te vragen via https://klip.vlaanderen.be/public (KLIP-portaal)

Welke documenten heb je nodig alvorens je een aanvraag tot subsidie tegeltuin kan indienen?

  • Goedgekeurde aanvraag van de dienst milieu voor de aanleg van je tegeltuin.
  • Factuur van de aangekochte planten
  • Foto’s van de reële toestand van je aangelegde tegeltuin.

Dien hier je aanvraag tegeltuin in

Dien hier je aan vraag subsidie tegeltuin aan

De aanvraagprocedure en voorwaarden vind je in onderstaand reglement.

Neem eens een kijkje in de lijst met aanbevolen planten.