Gemeente Gemeente Lennik

Alternatieve Leercontext

Bepaalde vakken kunnen gevolgd worden in een alternatieve leercontext (groepsmusiceren).

Verenigingen die in aanmerking willen komen, dienen te voldoen aan de voorwaarden die gespecifieerd zijn in het toetsingsinstrument.