Gemeente Gemeente Lennik

Bedrijven

Striktere controles op telewerk

De controles op verplichte telewerk worden opgedreven en verscherpt.

Werkgevers moeten een register bijhouden waarin de planning staat van wie er wanneer aanwezig zal zijn op de werkvloer. Ook openbare besturen dienen zich aan de verplichtingen van telewerk te houden.

Het Overlegcomité, het coronacommissariaat en de Risk Assessment Group blijven de situatie dag na dag nauwgezet opvolgen en zullen onmiddellijk samenkomen wanneer de situatie dit vereist.


  • Bedrijven waar telewerken onmogelijk is, dienen de regels van social distancing te respecteren. Volg de tips uit de gids “Veilig werken. Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan.

    Deze gids reikt een kader met maatregelen aan die op maat kunnen worden ingekleurd door de sectoren en door elke werkgever, om er voor te zorgen dat activiteiten opnieuw kunnen worden opgestart in zo veilig en gezond mogelijke omstandigheden. In afwachting van eventuele sectorgidsen of protocollen die opgesteld kunnen worden in de paritaire comités, kunnen ondernemingen zich baseren op de algemene principes zoals vermeld in de generieke gids.

    De meest actuele updates alsook de sectoren waar een sectorgids of protocol werd opgesteld op basis van een gemeenschappelijke beslissing door de leden van een paritair comité kan je altijd terugvinden op https://werk.belgie.be/nl/themas/coronavirus/veilig-aan-het-werk-tijdens-de-coronacrisis-generieke-gids-versie-3-en