Gemeente Gemeente Lennik

bekendmaking te vervallen concessies

Wanneer men iemand verliest is het ieders nabestaande zijn wens om zijn dierbare zo dicht mogelijk bij zijn woonplaats een rustplaats te geven.

Om de ruimte op onze begraafplaatsen te vrijwaren, worden jaarlijks de graven van de vervallen concessies verwijderd.

De kennisgeving tot ontruiming wordt gedurende één jaar, voorafgaand aan de vervaldag, bekendgemaakt aan de betrokken graven, aan de ingang van de begraafplaatsen en op de gemeentelijke website. De nabestaanden krijgen één jaar de tijd om te beslissen of zij de concessie verlengen of om desgevallend foto's, gedenkplaten en andere herdenkingstekens weg te halen.

De grafplaatsen van de overledenen, die onder het stelsel "gratis begraving - 10 jaar", begraven werden, zullen na de vervaldag steeds ontruimd worden. Verlenging is hier niet meer mogelijk.

Houders van eeuwigdurende concessies kunnen gratis verlengen met 50 jaar.

Bekendmaking - aanplakking 2019

Per begraafplaats vindt u een lijst van de concessies die zullen vervallen in 2019. De kennisgeving van deze te vervallen concessies wordt gedurende één jaar bekendgemaakt aan de betrokken graven, aan de ingang van de gemeentelijke begraafplaats en op deze website. De nabestaanden krijgen één jaar de tijd (tot 31 december 2019) om de concessie al dan niet te verlengen. Hiervoor neem je contact op met de dienst Burgerzaken.

Bekendmaking - aanplakking 2020

Per begraafplaats vindt u een lijst van de concessies die zullen vervallen in 2020. De kennisgeving van deze te vervallen concessies wordt gedurende één jaar bekendgemaakt aan de betrokken graven, aan de ingang van de gemeentelijke begraafplaats en op deze website. De nabestaanden krijgen één jaar de tijd (tot 31 december 2020) om de concessie al dan niet te verlengen. Hiervoor neem je contact op met de dienst Burgerzaken.

 

In de bijlagen hieronder vindt u tevens het nieuwe algemene reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen en het aangepaste retributiereglement op de grafconcessies.