Gemeente Gemeente Lennik

bekendmaking te vervallen concessies

Wanneer men iemand verliest is het ieders nabestaande zijn wens om zijn dierbare zo dicht mogelijk bij zijn woonplaats een rustplaats te geven.

In onze gemeente is er al jaren een gebrek aan ruimte op onze begraafplaatsen. Het huidige bestuur wil hier iets aan doen en heeft het grondconcessiebeheer en herinrichting van de begraafplaatsen opgenomen in de beleidsplanning van het bestuur. De gemeente wil werk maken van landschappelijk ingepaste, moderne en verzorgde begraafplaatsen met een intense belevingswaarde voor de bezoekers en waar nabestaanden tot rust kunnen komen. We behouden dan ook een begraafplaats per deelgemeente. Bij de herinrichting zal rekening gehouden worden met de eerder genomen beslissing een sterretjesweide te voorzien en de gewijzigde wetgeving rond pesticidenvrij onderhoud van onze openbare ruimte.

De gemeentelijke diensten hebben eerst alle graven en grafconcessies in kaart gebracht en digitaal geïnventariseerd. Deze oefening is nu afgerond zodat we kunnen starten met het beheer en opvolging van de concessies. Daarom wordt nu voor elke begraafplaats de procedure opgestart tot kennisgeving van ontruiming van de graven waarvoor geen vergunde concessie meer is.

De ontruiming is nodig om plaats te maken én werk te kunnen maken van de verfraaiingswerken. Onze medewerkers zijn momenteel bezig met plaatjes te plaatsen op de graven waarvan de concessie is verstreken.

De kennisgeving tot ontruiming wordt gedurende één jaar bekendgemaakt aan de betrokken graven, aan de ingang van de begraafplaatsen en op de gemeentelijke website. De nabestaanden krijgen één jaar de tijd om te beslissen of een concessie wordt verlengd of om desgevallend foto’s, gedenkplaten en andere herdenkingstekens weg te halen.

Er zal een herdenkingsmonument voorzien worden ter ere van deze overledenen zodat de begraafplaats voor de nabestaanden een plek van troost blijft.

Houders van eeuwigdurende concessies kunnen gratis verlengen met 50 jaar.

 

Aanplakking 2018

Per begraafplaats vindt u een lijst van de concessies die zullen vervallen in 2018. De kennisgeving van deze te vervallen concessies wordt gedurende één jaar bekendgemaakt aan de betrokken graven, aan de ingang van de gemeentelijke begraafplaats en op deze website. De nabestaanden krijgen één jaar de tijd (tot 31 december 2018) om de concessie al dan niet te verlengen. Hiervoor neem je contact op met de dienst Burgerzaken.

Aanplakking 2019

Per begraafplaats vindt u een lijst van de concessies die zullen vervallen in 2019. De kennisgeving van deze te vervallen concessies wordt gedurende één jaar bekendgemaakt aan de betrokken graven, aan de ingang van de gemeentelijke begraafplaats en op deze website. De nabestaanden krijgen één jaar de tijd (tot 31 december 2019) om de concessie al dan niet te verlengen. Hiervoor neem je contact op met de dienst Burgerzaken.

 

In de bijlagen hieronder vindt u tevens het nieuwe algemene reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen en het aangepaste retributiereglement op de grafconcessies.