Gemeente Gemeente Lennik

Bekendmaking: Openbare verpachting van 2 loten landbouwgronden

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn te Lennik gaat over tot openbare verpachting van 2 loten landbouwgronden op donderdag 20 juni 2024 om 10 uur in de raadzaal van de Dekenij. Inschrijvingen kunnen uiterlijk tot 14 juni 2024 aangetekend worden ingediend.

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn te Lennik gaat over tot openbare verpachting van 2 loten landbouwgronden:

  • Perceel 1: Caerenbosch - bouwland, Lennik 3 Afdeling Gaasbeek, sectie A, perceelsnr.
    0238 (capakey 23022A0238/00_000), opp. 11530 m2;

  • Perceel 2: Alsingen - bouwland, Lennik 2 Sint-Martens Lennik, sectie E, perceelsnr. 0014B (capakey 23075 E0014/00B00), opp. 2794 m2.


De openbare verpachting gaat door op donderdag 20 juni 2024 om 10 uur in de raadzaal van de Dekenij (Deken Verbesseltstraat 9 - 1750 Lennik).

Inschrijvingen kunnen uiterlijk tot 14 juni 2024 aangetekend worden ingediend.

Het aanbod moet onder verzegelde omslag en bij aangetekende en ondertekende brief
ingediend worden. De aangeboden pachtprijs moet in cijfers en voluit in letters geschreven
worden. Per inschrijver wordt slechts één geschreven aanbod voor één of meerdere loten toegestaan. De omslag moet als adres vermelden: OCMW Lennik, Deken Verbesseltstraat 9 – 1750 Lennik. Boven dit adres moet nog op de omslag vermeld worden “aanbod voor verpachting”. Onregelmatige aanbiedingen worden als niet ontvankelijk beschouwd.

Meer info?

Meer informatie over de percelen, het lastenboek, de wijze van inschrijven kan je terugvinden bij de bekendmakingen op onze website.

Gepubliceerd op do 20 jun 2024