Gemeente Gemeente Lennik

Bewaking

In onze school (Assesteenweg) wordt bewaking voorzien:

- elke schooldag van 7.45 tot 16.30
- woensdag van 7.45 tot 12.30

In “Het Wonderhuis” wordt voor- en naschoolse opvang voorzien:

- elke schooldag van 7.00 tot 19.00 Tel.: 02 582 12 13

IBO Het Wonderhuis
Assesteenweg 233
1750 Lennik

wonderhuis@ocmw.lennik.be
www.lennik.be/wonderhuis

Thuisopvang voor zieke kinderen: 02 466 18 68