Gemeente Gemeente Lennik

Bijenvriendelijk natuurbeheer in Lennik

De voorbije jaren werden in de gemeente Lennik heel wat acties ondernomen om de bijen te bevorderen en meer nectar aan te bieden. Sinds 2015 gebruikt het gemeentebestuur dan ook geen pesticiden meer op openbaar domein. Hierbij een overzicht van al de realisaties...

Minder maaien voor meer bijen en andere insecten

In 2020 werd er gestart met het uitbreiden van ecologisch maaibeheer niet alleen langs de bermen maar ook op verschillende publiek toegankelijke locaties en groene openbare ruimtes. Hiermee willen we het voedselaanbod voor bijen, vlinders en andere insecten gevoelig verhogen en het landelijk en natuurlijk karakter van onze mooie gemeente versterken.

Voor het seizoen 2021 zijn er extra zones aangeduid die kunnen dienst doen als bijenweide.

Deze zones worden zodanig gemaaid dat het voor de burgers duidelijk is dat er beheer is en dat we de graspleinen niet zomaar laten “verwilderen”. Je zal merken dat op de locaties telkens +/-1m langs de randen zal worden gemaaid en enkele malen per jaar volledig zodat het een grasperk blijft maar enkel minder intensief gemaaid.

Hiermee willen we aan onze inwoners aantonen dat een wild gazon een echte meerwaarde is en toch mooi groen zal blijven.

De locaties die aangeduid zijn met een infobord worden 2 à 3 keer per jaar volledig gemaaid: in juni, september en op het einde van het seizoen ergens eind oktober.

Waar kan je zulke wilde plekjes vinden?

 • Rondom de kerk van Sint Martens Lennik
 • Kerkhof Sint Martens Lennik
 • Kerk Eizeringen
 • Kerk Sint Kwintens Lennik
 • Kerkhof Sint Kwintens Lennik
 • Olmenpark
 • Graspleinen rondom Eiken Kruiskouterstraat
 • Geboortebos korte Tramweg
 • Dries Nelleken
 • Kerkhof rondom kerk Gaasbeek
 • Pastorietuin Gaasbeek
Bijenvriendelijke planten in perken en langs gemeentewegen:

Op plaatsen waar maaibeheer niet mogelijk is of een bloemenperk beter tot uiting komt trachten we zoveel mogelijk nectarrijke planten aan te brengen. Zulke bloemenperken vind je verspreid over de heel gemeente en trachten we in de mate van het mogelijke de komende jaren uit te breiden zodat onze gemeente floreert en straalt.

In de tuinzone van de schepenbank groeien en bloeien volgende bijenvriendelijke vaste planten, Asters, Kattenkruid (Nepeta), Rudbeckia en Persicaria.

Deze en nog veel meer andere waardevolle vatse planten vind je op volgende locaties:

 • berm skateterrein (geranium Cant),
 • middenplein skateterrein (Lysimachia en Nepeta),
 • parking sporthal langs de kant van het speelbos,
 • bocht Frans Luckxstraat, binnentuin appartementen OCMW aan de Kroonstraat, Breughelhof
 • Site Den Bleek.
Verdelen bloemenzaad:

Elk jaar verdeelt het gemeentebestuur gratis bijenvriendelijk bloemenzaad aan de Lennikse burgers tijdens de mand april. Meer info vind je telkens in het infoblad dat verschijnt in de maand april.

Infosessie natuurvriendelijke tuinen:

Regelmatig organiseert de milieudienst van gemeente Lennik of Intradura infosessies of workshops om tuinen natuurlijker in te richten en met het zogenaamde tuinafval aan de slag te gaan om zo minder GFT en snoeiafval te moeten aanbieden tijdens de ophaalrondes voor GFT en groenafval.

 

Wil je zelf aan de slag gaan? Bekijk dan zeker de webpagina van "De week van de bij" via volgende link: https://www.weekvandebij.be/