Gemeente Gemeente Lennik

Blauwe kiekendief

Het volwassen mannetje heeft een blauwgrijs verenkleed, vandaar ook de naam. De vrouwtjes daarentegen zijn bruin en vallen zo minder op als ze op hun nest zitten

Kiekendieven broeden graag in heel open gebied zoals duinen, moerassen, akkers en graslanden. In ons land broedt hij nauwelijks want er is te weinig voedsel aanwezig om jongen groot te brengen. Grote, rustige, open gebieden met heel veel veldmuizen, zangvogels en kuikens van grondbroedende vogels zoals patrijzen zijn bij ons bijna niet meer te vinden.

In de wintermaanden kan je deze zeldzame soort wel nog waarnemen in dit akkergebied. Je kan hem herkennen aan de opvallende witte vlek bovenop de staart. Hij vliegt meestal laag boven de akkers en heeft lange vleugels die wat naar boven wijzen.