Gemeente Gemeente Lennik

Brandweer - nieuwe brandpreventiereglementen

Brandpreventiereglementen

De brandweerzone streeft naar een uniform brandpreventiebeleid in de gehele zone. Daarom werden er twee nieuwe brandpreventiereglementen opgemaakt. Enerzijds voor de Publiek Toegankelijke Inrichtingen (PTI), anderzijds voor Evenementen. Na goedkeuring van deze reglementen door de gemeente Lennik, zijn deze sinds 1 februari 2021 van kracht.

Voortaan moeten bepaalde PTI's over een brandweerattest beschikken en sommige evenementen over een brandpreventieverslag.

  • Heb je sinds 1-02-21 een nieuwe zaak opgericht in Lennik of ga je er weldra één openen? 
  • Heb je sinds 1-02-21 je bestaande zaak uitgebreid of ben je dat weldra van plan? 
  • Ben je sinds 1-02-21 de nieuwe uitbater van een bestaande zaak?  

In alle bovenstaande gevallen ben je verplicht een controle aanvraag voor de brandweer in te dienen via het digitaal loket: Controle aanvraag brandweer - Publiek Toegankelijke Inrichting (PTI)

Op basis van deze aanvraag wordt er bepaald of je al dan niet over een brandweerattest moet beschikken. 

Ben je uitbater van een bestaande zaak in Lennik? 

Eerst en vooral dien je het digitaal formulier in te vullen:

digitaal loket: Controle aanvraag brandweer - Bestaand Publiek Toegankelijke Inrichting (PTI)

Vervolgens zal de gemeente Lennik op basis van deze gegevens een prioriteitenlijst opstellen. Afhankelijk van deze prioriteit zal de gemeente Lennik je informeren over een afspraak voor een brandpreventiecontrole voor het bekomen van het brandweerattest. 

Meer info vind je in bijgevoegde flyer voor PTI waarop je kan doorklikken naar alle informatie of op de website van de brandweer op https://vlaamsbrabantwest.be/regelgeving-en-afwijkingen/ 

Wijkt je PTI af van de reglementering?

Vul dan de afwijkingsaanvraag Publiek Toegankelijke Inrichting (PTI) in op ons digitaal loket.

Wil je een evenement organiseren?

Alle informatie om een evenement aan te vragen, vind je hier.

Vragen of opmerkingen?

Contacteer:

  • De dienst Brandpreventie van de brandweer is te bereiken via brandpreventie@zvbw.be  
  • Met algemene vragen over de brandweer en hun werking, kan je terecht op info@zvbw.be