Gemeente Gemeente Lennik

Toelage buurtfeest

Een bewonersgroep, wijk- of buurtcomité kan een subsidie aanvragen om een straat-, buurt- of wijkfeest te organiseren.

Voorwaarden

Het feest richt zich op alle inwoners van de straat, de buurt of de wijk. Er kan slechts éénmaal per jaar een toelage toegekend worden.

Hoe aanvragen

De aanvraag moet gebeuren door minstens 3 initiatiefnemers minimum één maand voorafgaand aan het buurtfeest. Het ingevulde aanvraagformulier kan verstuurd worden naar info@lennik.be. Onderaan deze pagina bij downloads kan je het aanvraagformulier raadplegen, invullen en afdrukken.

Uitzonderingen

Buurtkermissen, markten, privéfeesten en feesten met een politiek, religieus, filosofisch of commercieel karakter.

Meer info

Het reglement betreffende de toelage voor buurtfeesten vind je onderaan bij downloads.