Gemeente Gemeente Lennik

Buurtzorg

De vrijwillige buurtzorgers fungeren als contactpersoon tussen de hulpbehoevende en het OCMW. De vrijwilligers buurtzorg zorgen voor extra ondersteuning zodat hulpbehoevenden op een kwalitatieve manier langer thuis kunnen blijven wonen. Hun taken zijn bezoekjes brengen, info en advies geven, kleine taakjes uitvoeren in en om het huis, gezelschap voor eenzamen …

Jaarlijks bedelen de vrijwilligers buurtzorg nieuwjaarsgeschenken aan Lennikse hulpbehoevende inwoners Kortom de buurtzorgers brengen een extra bezoekje aan Lennikenaren die extra steun nodig hebben.

Nieuwjaarsgeschenken

Jaarlijks bedelen de buurtzorgers nieuwjaarsgeschenken aan Lennikse hulpbehoevende inwoners (bv. mindervaliden met een attest erkend door FOD Sociale Zekerheid met vermindering van zelfredzaamheid, mensen met een slechte gezondheidstoestand of die een lange revalidatie ondergaan, mensen die sterk vereenzaamd zijn, mensen die het zeer moeilijk hebben met het gemis van een familielid of dementerende partner…) Kortom de buurtzorgers brengen een extra bezoekje aan Lennikenaren die extra steun nodig hebben.

Extreme warmte en koude

Bij extreme warmte en koude houden zij een extra oogje in het zeil en staan zij de hulpbehoevenden uit de buurt bij met aanbevelingen en tips hieromtrent .

Septemberuitstap

Vrijwilligers-buurtzorg worden ook ingeschakeld voor de septemberuitstap. Gezien zij mensen in de buurt kennen die minder goed te been zijn, rolstoelgebruikers, ... zullen zij deze personen aanmoedigen om deel te nemen aan deze septemberuitstap. Indien nodig kunnen zij helpen met de inschrijving. De buurtzorgers zullen ook tijdens de uitstap extra aandacht besteden aan de hulpbehoevenden op vlak van begeleiding en sociaal contact.

Kostprijs?

Buurtzorg is gratis.

Zelf vrijwilliger worden?

Het OCMW van Lennik is nog op zoek naar vrijwilligers. Gelieve contact op te nemen met de sociale dienst van het OCMW indien je geïnteresseerd bent om vrijwilliger te worden.