Gemeente Gemeente Lennik

Buurtzorg

wat

De vrijwillige buurtzorgers fungeren als contactpersoon tussen de hulpbehoevende en het OCMW. Ze zorgen voor extra ondersteuning, zodat hulpbehoevenden op een kwalitatieve manier langer thuis kunnen blijven wonen. Hun taken zijn bezoekjes brengen, info en advies geven, kleine taakjes uitvoeren in en om het huis, gezelschap voor eenzamen …

Buurtzorg is bedoeld voor personen met zorgvragen, zoals senioren, zieken, personen met een handicap.

nieuwjaarsgeschenken

Jaarlijks bedelen de buurtzorgers nieuwjaarsgeschenken aan Lennikse hulpbehoevende inwoners (bv. mindervaliden met een attest erkend door FOD Sociale Zekerheid met vermindering van zelfredzaamheid, mensen met een slechte gezondheidstoestand of die een lange revalidatie ondergaan, mensen die sterk vereenzaamd zijn, mensen die het zeer moeilijk hebben met het gemis van een familielid of dementerende partner…) Kortom de buurtzorgers brengen een extra bezoekje aan Lennikenaren die extra steun nodig hebben.

extreme warmte en koude

Bij extreme warmte en koude houden zij een extra oogje in het zeil en staan zij de hulpbehoevenden uit de buurt bij met aanbevelingen en tips hieromtrent .

septemberuitstap

Vrijwilligers-buurtzorg worden ook ingeschakeld voor de septemberuitstap. Gezien zij mensen in de buurt kennen die minder goed te been zijn, rolstoelgebruikers, ... zullen zij deze personen aanmoedigen om deel te nemen aan deze septemberreis. Indien nodig kunnen zij helpen met de inschrijving. De buurtzorgers zullen ook tijdens de uitstap extra aandacht besteden aan de hulpbehoevenden op vlak van begeleiding en sociaal contact.

CGG Ahasverus vzw - geestelijke gezonheidszorg

Vanaf 01.09.2012 is er een samenwerking tussen het OCMW van Lennik en Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Ahasverus vzw, vestiging De Poort te Halle. Het streefdoel is een optimalisering van de ambulante geestelijke gezondheidszorg van de oudere inwoners (60+) van de gemeente Lennik via een drempelverlagende ingreep. Als een vrijwilliger van het OCMW in contact komt met een oudere persoon met psychologische problemen (vereenzaming, depressie, angst, gemis van dierbare persoon, identiteitsproblemen…), kan hij deze persoon doorverwijzen naar de sociale dienst van het OCMW, voor extra psychologische ondersteuning. De maatschappelijke assistente van het OCMW, Sandra Nichels, zal een sociaal verslag maken en contact opnemen met CGG Ahasverus voor verdere opvolging door een deskundige hulpverlener.