Gemeente Gemeente Lennik

Corona-aanpak in het Pajottenland - bronopsporing

Sinds deze zomer vormen de gemeenten Bever, Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Roosdaal en Ternat samen de eerstelijnszone Pajottenland. De aanpak van de corona-pandemie in onze gemeenten is momenteel onze prioriteit; we doen dit in de 8 gemeenten op dezelfde manier. Door bronopsporing trachten we zicht te krijgen op lokale broeihaarden en besmettingsclusters zodoende snel en efficiënt te kunnen ingrijpen en door quarantaine-ondersteuning willen we mensen die positief getest hebben en daar nood aan hebben, praktische of psychosociale hulp aanbieden.

Concreet betekent dit dat je naast het telefoontje of sms'je van de Vlaamse contact-tracing (bedoeld om uw contacten in kaart te brengen en te verwittigen), ook een telefoontje of eventueel een bezoek aan huis kan krijgen van een medewerk(st)er van de gemeente.

Deze mensen zullen zich als dusdanig voorstellen, je enkele vragen stellen en informeren naar je gezondheid en eventuele problemen. Er worden nooit financiële gegevens gevraagd. Deze mensen zijn gebonden aan het beroepsgeheim en zullen vertrouwelijk omgaan met de informatie die je hen verstrekt en deze enkel gebruiken in de aanpak van de pandemie.

Jouw medewerking hierbij is dan ook belangrijk, maar aarzel niet van dit contact gebruik te maken om je vragen of bezorgdheden mee te geven!

Voor al je vragen hierover of over de Corona-aanpak in het Pajottenland kan je in Lennik terecht bij: OCMW Lennik, 02 532 41 45 en info@ocmw.lennik.be of bij de medewerkster van de eerstelijnszone Pajottenland: Kathleen Verkest, 0472 52 61 27, kathleen.verkest@elz-pajottenland.be.

 

“IK VOEL MIJ ZIEK”: BEL JE VRIENDEN

PRINCIPE: bel zo snel als mogelijk al je contacten waarmee je min. 15 minuten samen was, zeker van de laatste 2 dagen als je je ziek voelt. Wacht niet de op het resultaat van je test.

WAAROM? 

  • als je nu ziek wordt, heb je 1 kans op 3 dat je besmet bent met Covid19
  • wacht niet op koorts; als je verminderde smaak of geur hebt, sla je ook alarm
  • om het tijdsverlies (soms 5 dagen) tussen eerste symptomen en testresultaat zo klein mogelijk te houden
  • dit is een periode waarin je contacten het virus reeds kunnen doorgeven
  • de oude spreuk: een verwittigd m/vr is er 2 waard
  • is je test dan toch negatief, blaas je het alarm af