Gemeente Gemeente Lennik

Coronacrisis: opheffing provinciale maatregelen Vlaams-Brabant

Opheffing mondmasker verplichtingen in Vlaams-Brabant vanaf 9 juni 2021

In heel Vlaams-Brabant gelden vanaf 9 juni 2021 opnieuw de federale regels.

Op 4 november 2020 had de gouverneur, Jan Spooren, een politiebesluit uitgevaardigd, omdat hij het noodzakelijk vond om enkele bijkomende maatregelen in te voeren in de provincie Vlaams-Brabant, met het oog op een eenvormig en duidelijk beleid naar de bevolking toe.

Zoals reeds aangekondigd wordt dit politiebesluit opgeheven omwille van:

  • de versoepelingen die reeds werden doorgevoerd (zoals onder andere de activiteiten buiten in georganiseerd verband en deze van de heropening van de  horeca met de open terrassen) en met de nog komende versoepelingen (zoals voorzien in het zomerplan);
  • enkele maatregelen die opgenomen waren in het politiebesluit zijn ondertussen opgenomen in het Ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;
  • de burgerzin van de bevolking. Het mag gezegd worden dat de bevolking ondertussen de maatregelen kent en ook wel toepast. Heel wat maatregelen zijn ondertussen ingeburgerd.

De opheffing gaat in op 9 juni 2021, samen met de versoepelingen. Als bijlage kan je het besluit terugvinden.