Gemeente Gemeente Lennik

Decreet BOA in Lennik

Het Vlaams decreet 'Buitenschoolse opvang en activiteiten' geeft het lokaal bestuur de regierol om samen met alle lokale spelers een geïntegreerd aanbod aan buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA) te ontwikkelen.

Dit houdt in dat kinderen speelmogelijkheden en ontplooiingskansen krijgen terwijl ouders werk, opleiding en gezin vlot kunnen combineren en dat het aanbod voor alle kinderen toegankelijk en betaalbaar is.

Hoe gaan we in Lennik te werk?

 • BEVRAGING BUITENSCHOOLSE OPVANG EN ACTIVITEITEN IN LENNIK
  Wat vind jij van de opvang en de activiteiten in Lennik voor kinderen?

  Met deze vragenlijst willen we graag weten wat jij vindt van de opvang en de activiteiten in Lennik voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar, zowel voor en na schooltijd als tijdens de schoolvakanties. Dankzij jouw inbreng kan het lokaal bestuur het aanbod evalueren en indien nodig bijsturen. Bedoeling is om samen verder te bouwen aan een kindvriendelijke gemeente waar alle kinderen en jongeren kunnen genieten van hun vrije tijd. 

 • DOEGROEP BOA
  Wat wil je gerealiseerd zien in Lennik rond buitenschoolse activiteiten?
  Denk je hierover graag mee? Laat het ons weten en registreer je hier.
   

  Samen met de doegroep BOA waarin ouders, kinderen en jongeren, vrijetijdsactoren, organisatoren buitenschoolse opvang, scholen, welzijnsorganisaties… een rol opnemen, geven we onderstaande doelstellingen een concrete vertaling en lokale invulling.

Doelstellingen?

Het college van burgemeester en schepenen besliste dat gemeente Lennik de regierol opneemt over het buitenschoolse vrijetijdsaanbod van kinderen en jongeren.

Met de regie over dit aanbod willen we in Lennik aan volgende doelstellingen voldoen:

 • Kinderen en jongeren
  • centraal stellen in de ontwikkeling van een nieuw model.
  • een kwalitatief aanbod bieden.
  • een aanbod op maat en volgens hun noden bieden.
  • op een gelijkwaardige manier toegang tot het vrijetijdsaanbod bieden.
  • een toegankelijk en betaalbaar vrijetijdsaanbod bieden.
  • een stem bieden in het vrijetijdsaanbod.
  • fysiek de ruimte bieden zich te ontwikkelen.
 • De vrijetijdsbesteding van kinderen biedt ouders ook kansen om te werken of zich te ontwikkelen.