Gemeente Gemeente Lennik

Diensten OCMW

Het OCMW is open op afspraak. Afspraken kan je maken op het nummer 02 532 41 45 en via mail info@ocmw.lennik.be.


Maatschappelijk werksters, mantelzorgers, …

Huisbezoeken zijn over het algemeen vervangen door tuinbezoeken om de continuïteit te
garanderen. Enkel bij dringende situaties zal een huisbezoek plaatsvinden mits het dragen van een mondmasker en het respecteren van de fysieke afstand van min. 1,5m. Daarnaast ontvangen de maatschappelijk assistenten na afspraak sinds kort ook opnieuw cliënten in een veilige omgeving op het OCMW. De sociaal administratief verantwoordelijke doet op haar beurt ook tuinbezoeken bij de bewoners van het WCD. 

Bij cliënten die voor de coronacrisis geen huisbezoeken kregen, blijven de telefonische contacten net als vroeger behouden.


Poetsdienst

De poetsdienst is operationeel, en biedt zijn diensten mits akkoord van de gebruiker aan. Elke
poetshulp en gebruiker krijgt duidelijke instructies i.v.m. hygiëne- en social distancing maatregelen om veilig te kunnen werken.


Klusjesdienst

De klusjesdienst is operationeel mits het naleven van de voorschriften rond social distancing. 

Minder mobielen centrale

De MMC werking is terug opgestart voor bepaalde doeleinden en onder strikte richtlijnen van de gebruiker en engagement van de chauffeurs. Alle richtlijnen kan je terugvinden in het document 'Brief aan gebruikers MMC herstart vervoer' in bijlage.

Gebruikte je de MMC voor het doen van je boodschappen, dan helpen onze ‘coronavrijwilligers’ je hiermee met plezier verder. Meld je (hulp)vraag op weekdagen tussen 8-12 uur en 13-16 uur via het nummer 02 532 41 45.


Vrijwilligerswerking OCMW

De vrijwilligerswerking van het OCMW, bestaande uit o.a. burenbemiddeling, hulp in de cafétaria van het WCD Den Bleek, buurtwerking, …, blijven opgeschort voor zolang de lockdown maatregelen van kracht zijn. De reden hiervoor is dat deze vrijwilligers vaak zelf tot een risicogroep behoren. Daarenboven komen zij door hun vrijwilligerswerk ook in contact met andere risicogroepen.


Serviceflats WCD Den Bleek

Sinds midden juli 2020 stellen we in ons land een dagelijkse toename vast van het gemiddeld aantal besmettingen met COVID-19 in de samenleving. Daarom werd op 23 juli 2020 door de Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg beslist om voor alle ouderenzorgvoorzieningen (tijdelijk) een stap terug te zetten

De Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg besliste volgende voor de autonome serviceflats:

  • Per bezoekmoment gelden het maximaal aantal bezoekers zoals in de privé sfeer.
  • Alle bezoekers, ook als zij tot dezelfde uitgebreide persoonlijke of sociale bubbel van de bewoner behoren, dragen steeds een mondneusmasker.
  • Bezoekers mogen gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertonen en de laatste 14 dagen niet positief getest zijn op COVID-19, noch een laag/hoog-risicocontact zijn.
  • Iedereen, inclusief bewoners, past zowel bij het betreden als bij het verlaten van de voorziening onmiddellijk handhygiëne toe (bv. na een pauze moment, zakelijke afspraak, afspraak bij tandarts, familiebezoek, wandeling).
  • Bezoek vindt bij voorkeur plaats in open lucht, of anders in de eigen wooneenheid.
  • Social distancing (fysieke afstand van 1,5 m) wordt maximaal toegepast. Dit vormt de beste garantie om besmetting te voorkomen.
  • Het bezoek vervolgt zijn weg rechtstreeks naar de te bezoeken flat. Stilstaan of zitten in de gemeenschappelijke delen kan niet toegestaan worden.
  • Bewoners en bezoekers die tot een risicogroep behoren (ouderen, personen met hart- en vaatziekten, chronische aandoeningen) worden gewezen op de risico’s verbonden aan een bezoek.

Bovenstaande richtlijnen, en desgevallend bijkomende maatregelen, worden periodiek door de voorziening geëvalueerd en indien nodig aangepast. Na iedere bekendmaking van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad en de Vlaamse overheid, worden deze richtlijnen geëvalueerd in welke mate de inhoud nog aangepast is aan de (nieuwe) algemeen geldende regels.


Hulp nodig?

Heb je hulp nodig, ben je geïsoleerd, geraak je niet aan warme maaltijden,...
Contacteer het OCMW op 02 532 41 45. Wij helpen je graag verder.