Gemeente Gemeente Lennik

Diensten OCMW

Het OCMW is open op afspraak. Afspraken kan je maken op het nummer 02 532 41 45 en via mail info@ocmw.lennik.be.

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig, ben je geïsoleerd, geraak je niet aan warme maaltijden,...
Contacteer het OCMW op 02 532 41 45. Wij helpen je graag verder.


Maatschappelijk werksters, mantelzorgers, …

Huisbezoeken gebeuren opnieuw omwille van het slechte weer. De huisbezoek vinden plaats onder strikte voorwaarden. Zowel de maatschappelijk assistent als de cliënt dragen een mondmasker en respecteren de fysieke afstand van min. 1,5m. Daarnaast ontvangen de maatschappelijk assistenten na afspraak cliënten in een veilige omgeving op het OCMW. De sociaal administratief verantwoordelijke doet op haar beurt ook bezoeken bij de bewoners van het WCD mits de nodige voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

Bij cliënten die voor de coronacrisis geen huisbezoeken kregen, blijven de telefonische contacten net als vroeger behouden.

De sociale dienst werkt mee aan de bronopsporing opgericht door ELZ Pajottenland en het COVID 19 team in het kader van de bestrijding van het coronavirus.


Poetsdienst

De poetsdienst is operationeel, en biedt zijn diensten mits akkoord van de gebruiker aan. Elke
poetshulp en gebruiker krijgt duidelijke instructies i.v.m. hygiëne- en social distancing maatregelen om veilig te kunnen werken.


Klusjesdienst

De klusjesdienst is operationeel mits het strikt naleven van de voorschriften rond hygiëne en social distancing. 

Minder mobielen centrale

De MMC werking is beperkt operationeel voor bepaalde doeleinden en onder strikte richtlijnen van de gebruiker en engagement van de chauffeurs. Alle richtlijnen kan je terugvinden in het document 'Brief aan gebruikers MMC herstart vervoer' in bijlage.

Gebruikte je de MMC voor het doen van je boodschappen, dan helpen onze ‘coronavrijwilligers’ je hiermee met plezier verder. Meld je (hulp)vraag op weekdagen tussen 8-12 uur en 13-16 uur via het nummer 02 532 41 45.

Heb je teveel ondersteuning nodig om op een veilige manier vervoerd te worden door onze MMC, verwijzen we je graag door naar DAV.


Vrijwilligerswerking OCMW

De dienst burenbemiddeling en de eerstelijnsrechtshulp zijn opnieuw operationeel, zijnde onder strikte veiligheidsvoorschriften.

De Babytheek en de Recykleer werken momenteel enkel op afspraak.

De buurtzorgers (kunnen niet meer ten volle werken), oppasdienst en de vrijwilligers actief in het cafetaria en de visdag zijn nog steeds niet operationeel.


Serviceflats WCD Den Bleek

De Nationale Veiligheidsraad en de Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg, hebben beslist dat de bezoekmogelijkheden in de erkende serviceflatgebouwen die fysiek geen deel uitmaken van een woonzorgcentrum in beperkte mate en onder voorwaarden kunnen.

In de regel worden de serviceflats beschouwd als een thuissituatie waardoor de indicaties en maatregelen die voor de algemene bevolking ook voor de bewoners toepassing zijn.

Wij willen jullie informeren over de toe te passen maatregelen:

 • Per bezoekmoment geldt dat maximum 1 bezoeker – altijd dezelfde – wordt  toegelaten.
 • Bezoek kan enkel plaatsvinden als bezoeker en bewoner gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoonden, en tijdens de laatste 14 dagen niet positief getest werden op COVID-19.
 • Er is geen bezoek mogelijk bij bewoners met een (vermoedelijke) COVID-19 besmetting tot minstens 14 dagen na de start van de symptomen en tot het einde van de symptomen, uitgezonderd in hoogstnoodzakelijke – zoals bv. palliatieve – situaties.
 • Bezoek vindt bij voorkeur plaats in open lucht, of anders in de eigen wooneenheid.
 • Social distancing (fysieke afstand van 1,5 m) wordt maximaal toegepast. Dit vormt de beste garantie om besmetting te voorkomen.
 • Bewoners en bezoekers voeren een correcte handhygiëne uit bij het begin en het einde van het bezoek.
 • De bezoekers dragen een mondneusmasker in het gebouw en in de flat van betrokkene.
 • Indien de 1,5 m afstand regel niet kan gerespecteerd worden, dragen bewoners en bezoekers een mondneusmasker.
 • Het bezoek vervolgt zijn weg rechtstreeks naar de te bezoeken flat. Stil staan of zitten in de gemeenschappelijke delen kan niet toegestaan worden.
 • Bewoners en bezoekers die tot een risicogroep behoren (ouderen, personen met hart- en vaatziekten, chronische aandoeningen) worden gewezen op de risico’s verbonden aan een bezoek.
 • Dieren (die niet in de voorziening wonen) kunnen op bezoek komen.

Bovenstaande richtlijnen, en desgevallend bijkomende maatregelen, worden periodiek door de voorziening geëvalueerd en indien nodig aangepast. Na iedere bekendmaking van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad en de Vlaamse overheid, worden deze richtlijnen geëvalueerd in welke mate de inhoud nog aangepast is aan de (nieuwe) algemeen geldende regels.

Alle activiteiten werden opgeschort, evenwel is elke dag de sociaal administratief medewerker aanwezig, waar elke bewoner onder veilige omstandigheden terecht kan.