Gemeente Gemeente Lennik

College van burgemeester en schepenen

Samenstelling

Het college van burgemeester en schepenen bestaat uit de burgemeester, de OCMW voorzitter, 4 schepenen en de gemeentesecretaris. De burgemeester is voorzitter van het college. De OCMW voorzitter maakt van rechtswege deel uit van het college. De schepenen worden gekozen uit en door de gemeenteraad.

Werking

Het college van burgemeester en schepenen is een collegiaal orgaan. De door het Gemeentedecreet aan het college opgedragen bevoedheden behoren toe aan dit college als collectiviteit. Om een efficiënte uitoefening van de bevoegdheden mogelijk te maken, voert het college een interne taakverdeling door onder zijn leden. Deze interne taakverdeling neemt niet weg dat alle aangelegenheden onderworpen blijven aan een collegiale beraadslaging en besluitvorming.
Het college van burgemeester en schepenen vergadert wekelijks. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. De gemeentesecretaris woont de vergaderingen van het college bij en maakt de notulen op.

Samenstelling

 • Irina De Knop

  LB
  burgemeester
  Adres
  Gustaaf Breynaertstraat 19
  1750 LENNIK
  tel.
  02 531 02 28
  E-mail
  irina.deknop@lennik.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  www.irinadeknop.be

  Spreekuur: dinsdag van 10 tot 12 uur,
  donderdag van 18 tot 20 uur, of op afspraak.

  Bevoegdheden:

  - integrale veiligheid, politie en brandweer
  - interne zaken (burgerlijke stand, bevolking, organisatie, ICT en personeel)
  - financiën
  - informatie- en promotiebeleid.

 • Heidi Elpers

  CD&V
  1ste schepen
  Adres
  Lombeeksestraat 39
  1750 LENNIK
  tel.
  0475/ 500 022
  E-mail
  heidi.elpers@lennik.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Spreekuur: op afspraak

  Bevoegdheden:
  - ruimtelijke ordening, stedenbouw, wonen (ruimtelijke planning, bouw- en milieuvergunningen, (sociaal) woonbeleid en vergunningenbeleid)
  - landbouw-, milieu- afval en energiebeleid
  - onthaal en integratie
  - academie voor muziek, woord en dans.

 • Johan Limbourg

  LB
  2de schepen
  Adres
  Onderstraat 1
  1750 LENNIK
  E-mail
  johan.limbourg@lennik.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

   

  Spreekuur: op afspraak

  Bevoegdheden:
  - werken en openbare ruimte (wegen, groen, trage wegen, begraafplaatsen, speelterreinen..., patrimonium, energiebesparing in gebouwen en erfgoed)
  - gemeentelijk onderwijs, flankerend onderwijs
  - gezin en kinderopvang.

 • Yves De Muylder

  CD&V
  3de schepen
  Adres
  Ilingenstraat 16
  1750 LENNIK
  tel.
  02 531 02 26
  E-mail
  yves.demuylder@lennik.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

   

  Spreekuur: op afspraak

  Bevoegdheden:
  - mobiliteit
  - toerisme
  - ondernemen (middenstand, markten, handel en tewerkstelling)
  - feesten en plechtigheden (11 juli, Lennikse Feesten, kermis en jaarmarkt).

 • Filip Van Ginderdeuren

  LB
  4de schepen
  Adres
  Waterhoflaan 26
  1750 LENNIK
  tel.
  02 531 02 27
  E-mail
  filip.vanginderdeuren@lennik.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

   

  Spreekuur: op afspraak

  Bevoegdheden:
  -
  vrije tijd (sport, cultuur, jeugd, bibliotheek, senioren en verenigingen)
  - ontwikkelingsamenwerking
  - burgerparticipatie
  - rechtszaken.

 • Nestor Evens

  CD&V
  OCMW-voorzitter/ 5de schepen
  Adres
  Kamerveldweg 9
  1750 LENNIK
  tel.
  02 532 00 88
  E-mail
  nestor.evens@lennik.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

   

  Spreekuur: op afspraak

  Bevoegdheden:

  - OCMW en welzijnszaken

  - Erediensten