Gemeente Gemeente Lennik

College van burgemeester en schepenen

Samenstelling

Het college van burgemeester en schepenen bestaat uit de burgemeester, de voorzitter bijzonder comité sociale dienst, 3 schepenen en de algemeen directeur. De burgemeester is voorzitter van het college. De voorzitter bijzonder comité sociale dienst maakt van rechtswege deel uit van het college. De schepenen worden gekozen uit en door de gemeenteraad.

Werking

Het college van burgemeester en schepenen is een collegiaal orgaan. De door het Decreet Lokaal Bestuur aan het college opgedragen bevoegdheden behoren toe aan dit college als collectiviteit. Om een efficiënte uitoefening van de bevoegdheden mogelijk te maken, voert het college een interne taakverdeling door onder zijn leden. Deze interne taakverdeling neemt niet weg dat alle aangelegenheden onderworpen blijven aan een collegiale beraadslaging en besluitvorming.
Het college van burgemeester en schepenen vergadert wekelijks. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. De algemeen directeur woont de vergaderingen van het college bij en maakt de notulen op.

Goedgekeurde beslissingen

Ben je op zoek naar een specifieke beslissing of agendapunt?

Bezoek de raadpleegomgeving

Samenstelling

 • Irina De Knop

  LB
  burgemeester
  Adres
  Gustaaf Breynaertstraat 19
  1750 LENNIK
  GSM
  0486 47 47 31
  tel.
  02 531 02 28
  E-mail
  irina.deknop@lennik.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  www.irinadeknop.be

  Spreekuur: op afspraak.

  Bevoegdheden:

  -Sociaal beleid in de gemeente: (gezondheid, welzijn, ouderenzorg, armoedebestrijding, integratie, sociale dienst, poetsdienst, vrijwilligerswerking, kinderopvang, enz.)

  -Bevolking en personeel

  -Veiligheid (politie/brandweer)

  -Dienstverlening, communicatie en financiën

  -Ondernemen, middenstand en toerisme

  -Burgerparticipatie

 • Johan Limbourg

  LB
  1ste schepen
  Adres
  Onderstraat 1
  1750 LENNIK
  E-mail
  johan.limbourg@lennik.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

   

  Spreekuur: op afspraak

  Bevoegdheden:

  -Patrimonium en begraafplaatsen

  -Vrije Tijd in Lennik: sport, jeugd, cultuur, feesten en bibliotheek

  -Gemeentelijk onderwijs en flankerend onderwijsbeleid

 • Heidi Elpers

  CD&V
  2de schepen
  Adres
  Lombeeksestraat 39
  1750 LENNIK
  tel.
  0475/ 500 022
  E-mail
  heidi.elpers@lennik.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

   

  Spreekuur: op afspraak

  Bevoegdheden:

  -Openbare werken

  -Wonen en sociaal bindend objectief

  -Landbouw

  -Academie voor muziek, woord en dans

  -Erediensten

 • Hendrik Schoukens

  Groen
  3de schepen
  Adres
  Dorp 12 A, b2
  1750 LENNIK
  E-mail
  hendrik.schoukens@lennik.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

   

  Spreekuur: op afspraak

  Bevoegdheden:

  -Project Duurzaam Lennik 20-30

  -Duurzaam watergebruik, consumeren en afvalbeleid

  -Milieu- en natuurbeleid en trage wegen

  -Ruimtelijke ordening (vergunning en planning) en erfgoedbeleid

  -Aanpak klimaatverandering en hernieuwbare energie

  -Bescherming ecosystemen (dieren, bossen, biodiversiteit)

  -Dierenwelzijn

  -Ontwikkelingssamenwerking

  -Rechtszaken

 • Yves De Muylder

  CD&V
  4de schepen
  Adres
  Illingenstraat 16
  1750 LENNIK
  GSM
  0470 50 48 44
  tel.
  02 531 02 26
  E-mail
  yves.demuylder@lennik.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Voorzitter van het sociaal comité en toegevoegd schepen en bijkomend bevoegd voor:

  • Mobiliteit
  • Senioren