Gemeente Gemeente Lennik

Politieraad

De gemeente Lennik behoort tot de meergemeentezone politiezone Pajottenland. Dit betekent dat de lokale politiezone bestaat uit meerdere gemeenten: Lennik, Bever, Galmaarden, Gooik, Herne en Pepingen. 

De politieraad - bestaande uit door, en uit de gemeenteraden verkozen leden - buigt zich over de organisatie en beheer van het lokaal politiekorps. Het beheer van het korps behelst het financieel en budgettair beheer, het personeelskader en de benoemingen en het middelenbeheer.

Meer informatie over de politiezone Pajottenland, vind je op http://www.lokalepolitie.be

De goedgekeurde verslagen van de politieraad, vind je hier.

De agenda met toelichting van de eerstvolgende politieraad, vind je hier.

Samenstelling