Gemeente Gemeente Lennik

OCMW vast bureau

Wat

Het vast bureau van het OCMW van Lennik bestaat uit de voorzitter en 2 leden, die voor de duur van 6 jaar door de raad van het Openbaar Bestuur van Maatschappelijk Welzijn verkozen worden.
Het Vast Bureau vergadert éénmaal per maand.

Bevoegdheden

Het vast bureau is belast met de afhandeling van de zaken van dagelijks bestuur en de interne werking van alle diensten, voornamelijk beleidsvoorbereidend werk. Tevens is het vast bureau verantwoordelijk voor het het toekennen van hulpverlening van materiële, sociale, geneeskundige, psychologische aard. Het vast bureau neemt beslissingen in verband met de terugvordering van de kosten van maatschappelijke dienstverlening. Ook de toekenning, wijziging en intrekkingen van thuishulp, bepalen van de bijdragen hiervoor overeenkomstig vastgestelde barema‘s valt onder de verantwoordelijkheid van het vast bureau.

Samenstelling