Gemeente Gemeente Lennik

Eén tegen allen, allen tegen vallen!

Ook in het Pajottenland willen we vallen voorkomen! Het expertisecentrum val-en fractuurpreventie Vlaanderen plaatst, samen met de Vlaamse logo’s , het Vlaams Instituut gezond leven en de lokale preventiediensten, valpreventie in de kijker.

Vallen is een veel voorkomend probleem onder de oudere populatie. Iedereen kent wel iemand die ernstig ten val kwam of misschien ben je zelf reeds gevallen. Ongeveer één op drie 65-plussers komt minstens eenmaal per jaar ten val. Van de thuiswonende ouderen valt 33% jaarlijks en onder de oudere personen wonend in een woonzorgcentrum komt jaarlijks meer dan 50% minstens één keer ten val. 

Vallen kan ernstige gevolgen hebben

Een val kan ernstige gevolgen hebben op diverse vlakken. Lichamelijke gevolgen zijn bijvoorbeeld kneuzingen, breuken en verstuikingen. Op psychologisch en sociaal vlak brengt een val soms valangst en sociale isolatie teweeg, en ook de gevolgen op financieel vlak zijn niet te onderschatten door een toename van de zorgkosten.

Beter voorkomen dan genezen...

Hoewel vaak gedacht wordt dat vallen hoort bij het ouder worden, kunnen veel vallen voorkomen worden als de onderliggende risicofactoren worden aangepakt. 

Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen plaatst, samen met de Vlaamse Logo’s en het Vlaams Instituut Gezond Leven, val- en fractuurpreventie in de belangstelling.

Check de website!

Heb je vragen over valpreventie? 

Contacteer dan de intergemeentelijke preventiedienst gezondheid Pajottenland

Gepubliceerd op do 08 jul 2021