Gemeente Gemeente Lennik

Ik organiseer

Als je al meerdere keren een evenement georganiseerd hebt, weet je als de beste dat er heel wat komt kijken bij de organisatie ervan.
Als gemeentebestuur willen we organisatoren van evenementen op Lenniks grondgebied ondersteunen.

Wil je een buurtfeest, fuif, fiets- of wandeltocht of een ander evenement organiseren? Dan heb je de toelating nodig van je lokaal bestuur.

Evenementen checklist

Is 1 van onderstaande bullets op jou van toepassing? Doe dan je aanvraag voor je evenement via Eaglebe.
 • De activiteit is openbaar toegankelijk
 • Ik wil openbaar domein innemen
 • Ik wil muziek afspelen luider dan 85db
 • Ik wil muziek afspelen na 22 uur
 • De activiteit veroorzaakt verkeershinder
 • Ik wil sterke dranken schenken
 • Ik wil publiciteitsborden plaatsen
 • Ik gebruik tijdelijke constructies (vb feesttent, springkastelen, tribune, foodtrucks, technische installatie,...)
 • Er zijn specifieke risico's (vb bbq, kampvuur, vuurwerk, vuurkorven, gasinstallatie,....)

Dankzij je aanvraag via Eaglebe krijg je meteen ook een uitgebreid overzicht van je taken en verplichtingen als organisator. 

Samen met de toelating krijg je dan ook de nodige vergunningen, voor bv. geluidsafwijking, inname openbaar domein, parkeer- en/of rijverbod, kampvuur, vuurwerk, of het schenken van sterke dranken.

Sinds 7 maart 2022 lopen alle aanvragen via het evenementenloket. Deze toepassing stelt het bestuur ook rechtstreeks in contact met externe diensten zoals brandweer, politie én de buurgemeenten Galmaarden, Pepingen, Herne, Gooik en Lennik.

Wat is een evenement?

Een evenement is een activiteit die plaatsvindt op het openbaar domein of plaatsvindt op privéterrein én publiek toegankelijk is of specifieke vergunningen vereist (geluidsafwijking, schenken van sterke dranken, kampvuur, vuurwerk...).

Wanneer aanvragen? 

Volgende aanvraagtermijnen dienen gerespecteerd te worden:

 • 30 dagen:     markt, braderie, kermis

                             wijk- en buurtfeest

                             eetfestijn

                             muziek, dans en podiumkunsten

                             andere

 • 42 dagen:    horeca en handelsactiviteit
 • 60 dagen:    sportevenement (uitgezonderd wielerwedstrijden)
 • 90 dagen:    stoet en optocht

                            fuif

 • 98 dagen (14 weken):    Wielerwedstrijden (momenteel nog niet via het Eaglebe evenementenloket)

Voor organisaties bestaande uit verschillende van bovenstaande types evenementen, dienen de verschillende specifieke aanvraagformulieren ingevuld te worden en geldt voor de hele organisatie de langste aanvraagtermijn.

Dien jouw aanvraag dus tijdig in! Evenementen die te laat aangevraagd worden, kunnen niet meer behandeld en dus ook niet vergund worden! 2022 is een overgangsjaar: kan je de juiste datum niet meer selecteren, neem dan contact met het onthaal van het gemeentehuis. 

Door je aanvraag tijdig in te dienen kunnen we ook nagaan of je activiteit niet gehinderd wordt door andere evenementen, wegwerkzaamheden of andere werken en verbouwingen.

Hoe aanvragen? 

Om de aanvragen snel en eenvoudig te kunnen verwerken, vul je het desbetreffende evenementenformulier digitaal in. Je dossier komt zo onmiddellijk bij de juiste dienst terecht.  

OPGELET: selecteer de gemeente waar jouw evenement doorgaat!

Hoe verloopt de aanvraag?

 1. Maak een account aan via EagleBe evenementenloket. Door een account aan te maken dien je bij je aanvragen niet telkens je contactgegevens opnieuw in te vullen. Je hoeft je aanvraag ook niet in 1 keer in te vullen. Het systeem bewaart je formulier zodat je op een later tijdstip verder kunt werken. Eveneens kan je een aanvraag kopiëren om ze opnieuw te gebruiken bij de volgende editie van je evenement.
  Zorg ervoor dat je dossier volledig is. Plannen, affiches en andere documenten kan je opladen. Het formulier is dynamisch, afhankelijk van je antwoorden, moet je meer of minder invullen.

 2. Via mail krijg je een bevestiging van je aanvraag. Als er informatie ontbreekt, ontvang je een mail met de vraag je dossier te vervolledigen. De gemeentelijke diensten behandelen jouw aanvraag, verzamelen de nodige adviezen van de betrokken interne en externe diensten en brengen je via mail op de hoogte van de beslissing. Lees alle documenten aandachtig en hou ze bij de hand tijdens het evenement. 

 3. Eens de aanvraag goedgekeurd is, kan je je vergunningen ook downloaden via het evenementenloket. Je kan de status van je dossier steeds online opvolgen:
 • validatie: de aanvraag is in verwerking
 • onvolledig: er ontbreken gegevens
 • geweigerd: het evenement is niet toegelaten
 • advies: adviezen worden gevraagd aan de betrokken interne en externe diensten
 • probleem: een negatief advies wordt intern verder onderzocht
 • autorisatie: verwerking in de eindfase
 • goedgekeurd: het evenement is goedgekeurd
 • afgekeurd: het evenement is niet goedgekeurd.
Extra ondersteuning

Indien nodig kan je ook materiaal lenen (enkel voor erkende verenigingen) of een zaal huren

Loop je vast of heb je graag iets meer uitleg, gebruik onze handleiding. 
Nog vragen? Contacteer de dienst vrije tijd! We helpen je graag verder.

Klik hier voor de algemene voorwaarden voor het organiseren van een evenement.

Contactgegevens

Voor vragen rond Eaglebe en het organiseren van evenementen in Lennik kan je terecht bij de dienst onthaal. Mailen kan naar info@lennik.be of bellen naar 02 532 41 15.