Gemeente Gemeente Lennik

Familienaam wijzigen

Uw naam heeft een officieel karakter. Zij stellen u, de overheid en anderen in staat om uzelf te identificeren.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u uitzonderlijk uw naam en/of voornaam laten wijzigen. 

Voorwaarden

U kunt uitzonderlijk uw familienaam laten wijzigen als:

  • u Belg, VN-vluchteling of staatloze bent
  • u duidelijk motiveert waarom u de naamsverandering wil
  • er ernstige redenen zijn
  • de gevraagde naam geen aanleiding geeft tot verwarring
  • de gevraagde naam u of derden niet kan schaden.

 

Hoe aanvragen

U dient uw aanvraag schriftelijk (niet per mail of fax) in bij de Dienst Naamsverandering van de FOD Justitie.

Als u kinderen hebt die uw naam dragen, moet u verduidelijken of u wilt dat ook zij van naam veranderen.

Bent u minderjarig, dan moet de aanvraag ingediend worden door uw ouders (of voogd). Als de aanvraag door één enkele ouder is ingediend, dan zal de andere ouder daarover normaal gezien ingelicht worden.

De procedure duurt gemiddeld tussen de 6 en 18 maanden. Door de naamsverandering bent u verplicht ook uw identiteitspapieren te hernieuwen.

Kostprijs

Om uw familienaam te veranderen betaalt u 49 euro. Bij een toevoeging van een naam of partikel (van, de) en bij een vervanging van een hoofdletter door een kleine letter betaalt u 740 euro.

 

Wat meebrengen

  • een letterlijk afschrift van de geboorteakte (geen uittreksel) of bij gebrek aan een geboorteakte, een plaatsvervangend document (bv. een geboorteattest van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen)
  • een recent bewijs van verblijfplaats
  • een bewijs van de Belgische nationaliteit of, voor de vluchtelingen en de staatlozen, een attest dat deze hoedanigheid bewijst
  • een schriftelijke verbintenis waarin u aangeeft de verschuldigde registratierechten te betalen wanneer het verzoek wordt ingewilligd
  • een uittreksel uit het strafregister.