Gemeente Gemeente Lennik

FAQ algemene bouwrichtlijnen

Woning*

Inplanting:

 • Voorgevel: op minimum 6m uit voorste perceelsgrens of in lijn met de linkse en rechtse aanpalende woningen of volgens een rooilijnenplan. Dit kan bij de dienst omgeving nagevraagd worden welke bij jouw perceel van toepassing is.
 • Zijgevel: op min. 3m van de zijdelingse perceelsgrens
 • Inplanting wordt afgestemd op de inplanting van de naburige gebouwen (bezoning en privacy)

Bouwdiepte:

 • Op gelijkvloers 15m en op verdieping 12m
 • Of zowel op gelijkvloers als op verdieping 13m

op voorwaarden dat er 8m tuinzone overblijft t.o.v. de achterste perceelsgrens.

Bouwhoogte: 

 • hoogte en aantal bouwlagen zijn afgestemd op linker- of rechterbuur
 • gebruikelijk 2 bouwlagen + dakvolume
 • indien plat dak: 50% teruggetrokken dak op verdieping

Bouwbreedte:

 • Gesloten bebouwing: minimaal 6m
 • Halfopen bebouwing: minimale perceelsbreedte 10m en voorgevelbreedte minimaal 7m
 • Open bebouwing: minimale perceelsbreedte 14m en voorgevelbreedte minimaal 8m

Tuinzone*

Voortuin:

 • Minimum 6m uit voorste perceelsgrens of in lijn met de linkse en rechtse aanpalende woningen of volgens een rooilijnenplan. Dit kan bij de dienst omgeving nagevraagd worden welke bij jouw perceel van toepassing is.
 • Voor minder dan 50% verhard. Ook kunstgras en kiezels worden beschouwd als verharding, omdat dit essentiële ecosysteemfuncties van de bodem verhindert.

Zijtuin:

 • Minimum 3m breed
 • Gesloten afsluiting met maximale hoogte van 2m binnen en straal van 30m van de woning is vrijgesteld van vergunning.

Achtertuin:

 • Minstens 8m tot 10m en met maximum behoud van het groene karakter.
 • We streven naar minstens 2/3 van de tuinzone ingericht als tuinzone. 80m² verharding kan meestal zonder vergunning. Bijkomend kunnen nog strikt noodzakelijke toegangen verhard worden, dit zijn:
  • toegangspaden met een maximumbreedte van 1.50m
  • opritten naar een vergunde garage, carport en naar vergunde autostaanplaatsen met een maximumbreedte van 3m
 • Bomen op minimum 2m van de perceelsgrens planten 
 • Gesloten afsluiting met maximale hoogte van 2m binnen en straal van 30m van de woning is vrijgesteld van vergunning.

Bijgebouwen*

Functie:

 • Garage, tuinberging, overdekt teras, poolhouse, ...
 • Zijn geen bijgebouwen: woonfuncties, kantoor, handel of bedrijvigheid

Oppervlakte:

 • Maximaal 40m² per woning zonder vergunning

Inplanting:

 • Binnen en straal van 30m van de woning
 • Geen verbinding toegestaan tussen woning en bijgebouw - minimumafstand 3m
 • Inplanting ten opzichte van perceelsgrenzen:
  • Op 1m van de perceelsgrens: kroonlijsthoogte max. 3m en nokhoogte max. 3.5m
  • Op 3m van de perceelsgrens: kroonlijsthoogte max 3m en nokhoogte max. 4.5m

* Deze richtlijnen zijn algemeen van toepassing. Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), verkavelingsvoorschriften of een bijzonder plan van aanleg (BPA) kunnen andere richtlijnen voorschrijven. Ook voor zonevreemde woningen zijn er strengere voorwaarden. 

Let op: 

De richtlijnen op deze pagina zijn algemeen en informeel. Elke perceel heeft specifieke kenmerken, waardoor andere of bijkomende richtlijnen kunnen gelden.

De dienst Omgeving kan gericht advies geven op basis van een projectschets met afmetingen. Dit kan besproken worden met een afspraak of via een mail naar omgeving@lennik.be 

Deze FAQ wordt regelmatig geupdat n.a.v. nieuwe regelgeving.