Gemeente Gemeente Lennik

Gemeentemonitor bevraagt de Lennikenaar

Vanaf deze week valt bij sommige Lennikernaren een brief in de bus met de uitnodiging om deel te nemen aan de Gemeentemonitor. Dat is een burgerbevraging van de Vlaamse overheid die de staat van elke gemeente of stad in kaart brengt.

Data, informatie en kennis zijn immers essentieel om (lokaal) beleid voor te bereiden en te ondersteunen.

De gemeentemonitor omvat drie delen gegevens die respectievelijk gaan over:

  • de omgeving waarin het bestuur functioneert (voornamelijk demografische cijfers)
  • de bestuurskracht van het gemeente- of OCMW-bestuur (voornamelijk gegevens over personeelsleden en de financiële situatie van het lokaal bestuur)
  • de verschillende beleidsdomeinen waarbinnen het bestuur werkt, met relevante gegevens over onderwijs, welzijn, milieu, economie en werkgelegenheid.

Vanaf 9 september bevraagt het Agentschap Binnenlands Bestuur in elke Vlaamse gemeente een representatieve groep inwoners tussen 17 en 85 jaar, overeenkomstig de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Meer info over de werking van deze gemeentemonitor kan ja nalezen op: https://www.vlaanderen.be/gemeenten-en-provincies/organisatie-en-werking-van-gemeenten/gemeentemonitor 

Gepubliceerd op wo 09 sep 2020