Gemeente Gemeente Lennik

Gemeentewegenregister

ElkeĀ gemeente moet een gemeentewegenregister opmaken en bijhouden. Dit register bevat:

  • de administratieve en gerechtelijke beslissingen over de huidige en toekomstige
    rooilijnen en rooilijnplannen voor gemeentewegen;
  • de administratieve en gerechtelijke beslissingen over de aanleg, de wijziging, de
    verplaatsing of de opheffing van gemeentewegen, met inbegrip van de algemene rooiplannen, de rooilijnplannen en de plannen voor de begrenzing van de
    buurtwegen in de zin van de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen.

Het gemeentewegenregister is een informatief gegevensbestand en heeft geen juridische waarde.

De opmaak van het gemeentewegenregister van Lennik is lopende.