Gemeente Gemeente Lennik

Gewestplan ‘Halle-Asse-Vilvoorde’

Gewestplannen zijn bestemmingsplannen die op het einde van de jaren 1970 voor het volledige Belgische grondgebied zijn gemaakt (48 in totaal). Een gewestplan legt de algemene bestemmingen vast van de verschillende delen van het grondgebied zoals wonen, industrie, landbouw, parkgebied,... 

De gemeente Lennik valt binnen het gewestplan ‘Halle-Asse-Vilvoorde’ en werd definitief goedgekeurd op 7 maart 1977.

Op dit moment maakt men geen gewestplannen of gewestplanwijzigingen meer. Tegenwoordig legt men bestemmingen vast in ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's). De bestaande gewestplannen blijven echter bestaan en blijven geldig tot ze worden vervangen door een ruimtelijk uitvoeringsplan.

Om het gewestplan Halle-Asse-Vilvoorde te raadplegen kan je terecht op de website van geo-punt.