Gemeente Gemeente Lennik

Gezinshulp via Regionale Dienst gezinshulp

Gezinnen of alleenstaanden die omwille van geestelijke en/of lichamelijke ongeschiktheid of wegens bijzondere sociale omstandigheden hun huishoudelijke taken niet kunnen uitvoeren, kunnen beroep doen op gezins- en bejaardenhulp.

Voorwaarden

De duur en de aard van de hulp is afhankelijk van de noden en de behoeften van de hulpvragers.

Kostprijs

Kost

U betaalt per uur. Het juiste bedrag hangt af van uw inkomen.

wat

Deze hulp omvat verzorging van personen, huishoudelijke hulp en sociale, morele ondersteuning.

Het OCMW werkt samen met de Regionale Dienst Gezinszorg van Welzijnskoepel West Brabant. Zie informatiefolder in de rubriek "downloads" onderaan deze pagina.

voor wie

Indien je door ziekte, ongeval of ouderdom, tijdelijk of blijvend, niet meer mogelijk bent om voor het huishouden en de verzorging van jezelf of anderen in te staan, kan je beroep doen op deze dienst.

kostprijs

Je zal een bijdrage per uur betalen, afhankelijk van je inkomsten. Deze bijdrage wordt jaarlijks herzien.

Je krijgt hiervan maandelijks een factuur via de Regionale Dienst Gezinszorg van Welzijnskoepel West Brabant.