Gemeente Gemeente Lennik

Groepsmusiceren JPR

De lessen vocaal of instrumentaal groepsmusiceren geven de leerlingen de kans om hun kennis in groepsverband toe te passen.

Met aangepaste muziek leren ze luisteren naar de andere spelers en rekening houden met de leider of dirigent.

In de pop-rock afdeling is groepsmusiceren het centraal vak waarbij het leren samenspelen in een ensemble een basisprincipe is.

Zelfontwikkeling, verantwoordelijkheidszin, vakkennis en sociale vaardigheden zijn hier kenmerkend. Het afstemmen van de individuele vakken op het groepsmusiceren en omgekeerd zorgt ervoor dat er vakoverschrijdend wordt gewerkt.

Het groepsmusiceren in de pop-rock afdeling is dan ook de ideale oefenplaats om de rollen uit het leerplan te exploreren.