Gemeente Gemeente Lennik

Winkels, handelszaken en markten

Breed zomerplan

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben op 11 mei 2021 in het Overlegcomité beslist over een breed zomerplan. Dit plan maakt in vier stappen de terugkeer naar een normaler leven mogelijk.

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben op 18 juni in het Overlegcomité beslist om op 27 juni de volgende stap van het Zomerplan te activeren.


Meest actuele updates en communicatiemateriaal

Op https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/coronavirus-toegelaten kan je steeds de meest actuele updates van toegelaten economische activiteiten terugvinden. Daarnaast kan je er ook kant en klaar communicatiemateriaal downloaden om je klanten te informeren over de geldende basisregels: https://drive.google.com/drive/folders/1PyYdH5tlmE_bkNVGKjLR0VSi3XHbdyKn


De wekelijkse markt alsook de wekelijkse de boerenmarkt in Gaasbeek zijn open.

Wekelijkse markt SKL

Om de veiligheid van iedereen te garanderen werd er in overleg met de marktkramers en op basis van de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad een circulatieplan opgemaakt. Zo is het volledige marktplein nu autovrij om zoveel mogelijk plaats tussen de kramen mogelijk te maken. Zoals opgelegd, zal er eveneens slechts één in- en één uitgang voorzien worden. Bezoekers van de markt volgen verplicht het éénrichtingsverkeer. Voor elk marktkraam is er een klantenzone waarin een maximum aantal klanten worden toegelaten. Marktkramers & bezoekers dragen verplicht een mondmasker. Zowel bij de in- als de uitgang wordt een standje voorzien waar bezoekers hun handen kunnen ontsmetten.

De marktbus rijdt elke dinsdag volgens het standaard uurschema:

Op het openbaar vervoer is het dragen van een mondmasker verplicht.

 

Boerenmarkt Gaasbeek

Ook voor de boerenmarkt Gaasbeek is er een circulatieplan van kracht dat waakt over de richtlijnen inzake social distance en hygiëne.


Mondmaskers verplicht

Het dragen van een mondmasker is verplicht voor alle personen van 12 jaar of ouder op private of publieke druk bezochte plaatsen of als het niet mogelijk is om een veilige afstand te houden.

Dat is vooral het geval in winkels, winkelstraten, markten en andere zones bepaald door de bevoegde lokale overheid en afgebakend met een aanplakking die de toepassingsuren preciseert, winkelcentra, de plaatsen waar horeca-activiteiten toegelaten zijn, conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening, openbare gebouwen en gerechtsgebouwen (voor alle publieke en niet-publieke delen), bibliotheken, spelotheken en mediatheken.

Als het dragen van een mondmasker door medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatscherm worden gebruikt. De personen die in de onmogelijkheid zijn een mondmasker, een alternatief in stof of een gelaatsscherm te dragen omwille van een beperking, gestaafd door middel van een medisch attest, moeten niet voldoen aan de wettelijke bepalingen die deze verplichting voorzien.