Gemeente Gemeente Lennik

Horeca

Inrichtingen die behoren tot de horecasector en andere eet- en drankgelegenheden zijn gesloten tot en met 13 december 2020, behalve voor het aanbieden en leveren van afhaalmaaltijden en niet-alcoholische dranken om mee te nemen tot ten laatste 22.00 uur. Afhaalmaaltijden mogen samen worden aangeboden en/of geleverd met alcoholische dranken tot 20.00 uur.


Gids veilige horeca

De FOD Economie stelde een gids met tips en communicatiedragers samen om de restaurant- en café-uitbaters te helpen hun activiteiten in veilige omstandigheden te laten verlopen. De gids bevat de minimale en noodzakelijke preventiemaatregelen voor veilige contacten tussen restaurant- en café-uitbaters, hun personeel en hun klanten.

Het gaat onder meer om:

 • algemene regels voor de toegang tot cafés en restaurants,
 • organisatie van de binnen- en buitenruimtes,
 • hygiënemaatregelen,
 • manieren om fysiek contact te beperken,
 • klanteninformatie,
 • organisatie van de dienst,
 • richtlijnen die klanten moeten respecteren,
 •  …

Je kan de meest recente versie onderaan de pagina downloaden.

Registratieformulier

De Nationale Veiligheidsraad heeft een registratieplicht in de horeca opgelegd vanaf 25 juli.Elke horecauitbater moet de contactgegevens (naam, telefoonnummer of e-mailadres) van één klant per tafel registreren bij aankomst en bewaren gedurende 14 dagen om later contactonderzoek te faciliteren. Die contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de strijd tegen Covid-19. Ze moeten worden vernietigd na 14 dagen en de klanten moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Klanten die dit weigeren, wordt de toegang tot de horecazaak bij aankomst geweigerd.

De lokale politie Pajottenland opteert voor een uniforme registratie in alle horeca-zaken zodat controle mogelijk is en dit vanaf zaterdag 25 juli.

Wat wordt er gevraagd:

 • Bij het betreden van een horeca-zaak moet iedereen zijn handen ontsmetten. Er zal controle worden uitgevoerd door de wijkwerkers op een zichtbare aanwezigheid van ontsmettende middelen aan de ingang van de zaak, alsook in de toiletten.
 • Het betreden van de horeca-zaak gebeurt met mondmasker. Deze mag afgedaan worden van zodra men aan tafel zit. Als men zich verplaatst in de horeca-zaak, moet het mondmasker worden opgezet. Er zal ook hier controle op gebeuren.
 • Bij het opnemen van de bestelling zal een briefje worden overhandigd aan de tafel waarbij er iemand zijn telefoonnummer, mailadres of naam (niet verplicht) op noteert. Als niemand aan tafel een pen mee heeft, kan de uitbater die bezorgen nadat deze ontsmet wordt. Het papiertje wordt door de klant in een urne gegooid. Best is deze urne een afgesloten bakje met gleuf en daarin een plastiek zakje. Op het einde van de dag neemt de uitbater de plastieken zak uit de urne, sluit deze af en plaatst er een datum op. Deze bewaart hij maximaal 14 dagen. Daarna moet het zakje vernietigd worden.

Horecauitbaters kunnen voor deze registratie een voorbeeldformulier gebruiken dat je hier kan downloaden: https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/toegelaten-economische/coronavirus-raadgevingen-voor

Communicatiemateriaal

Via onderstaande link vind je kan te en klaar communicatiemateriaal om je klanten te informeren over de geldende basisregels: https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/toegelaten-economische/coronavirus-raadgevingen-voor

Meer info

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/coronavirus-toegelaten