Gemeente Gemeente Lennik

Huwelijken, jubilarissen en begrafenissen

Huwelijken en jubilarissen
De huwelijken in het gemeentehuis blijven doorgaan, maar wel met een beperkt aantal (10 personen) aanwezigen. De festiviteiten rondom deze gelegenheid zijn verboden.

Jubilarissen
De vieringen van de jubilarissen daarentegen worden uitgesteld tot na 3 april. Ook de festiviteiten rondom deze gelegenheid zijn verboden.

Gebedshuizen en begrafenissen
Om de verspreiding van het virus tegen te gaan zijn samenkomsten niet toegestaan. Om deze reden zijn er geen erediensten. Gebedshuizen mogen wel open blijven voor individuele bezoekers.

Begrafenissen mogen doorgaan, maar in besloten kring.