Gemeente Gemeente Lennik

Huwelijken, jubilarissen en begrafenissen

Huwelijken 

De wettelijke huwelijken in de raadzaal van de Dekenij kunnen blijven doorgaan. 

 • Sinds 12 december mag dit opnieuw met 15 personen (kinderen min 12 en de ambtenaar van de burgerlijke stand niet meegeteld).
 • OPGELET: Gezien de grootte van onze raadzaal is dit in Lennik beperkt tot 10 personen (exclusief min 12 jarigen).

Gezien de actuele maatregelen blijven verdere festiviteiten en recepties na afloop van de plechtigheid verboden.

Jubilarissen


De vieringen van de jubilarissen daarentegen worden uitgesteld. Ook de festiviteiten rondom deze gelegenheid zijn verboden.

Erediensten in gebedshuizen (begrafenisceremonies en religieuze huwelijken)

De gebouwen der erediensten en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening blijven open.

Een maximum van 15 personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld, en de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bedienaar van de eredienst niet meegeteld, mag de volgende activiteiten in de gebouwen die hiervoor bestemd zijn, bijwonen :

 • burgerlijke huwelijken ;
 • begrafenissen en crematies zonder de mogelijkheid tot blootstelling van het lichaam;
 • de collectieve uitoefening van de eredienst en de collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging.

De volgende minimale regels dienen te worden nageleefd:

 1. de uitbater of organisator informeert de aanwezigen en personeelsleden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekt de personeelsleden een passende opleiding;
 2. een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd en één enkele persoon per 10 m2 is toegelaten;
 3. het bedekken van de mond en neus met een mondmasker is verplicht en het dragen van andere persoonlijke beschermingsmiddelen wordt steeds sterk aanbevolen;
 4. de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden en dat de regels van social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder voor wat betreft personen die buiten de inrichting of de gebouwen wachten, desgevallend overeenkomstig de richtlijnen van de bevoegde overheid;
 5. de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de aanwezigen;
 6. de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 7. de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting;
 8. fysieke aanrakingen tussen personen zijn verboden, behalve tussen de leden van eenzelfde huishouden;
 9. fysieke aanrakingen van voorwerpen door verschillende personen zijn verboden.