Gemeente Gemeente Lennik

IN OPMAAK - Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Bouw- en woonlagen

Genomen stappen:

Start van de publieke raadplegingen van de startnota en procesnota werden gehouden van 9 april 2018 tot 7 juni 2018. Op 26 april 2018 werd er een infomarkt gehouden om dit toe te lichten.

Op 22 oktober 2019 werd een plenaire vergadering gehouden.

Volgende stappen:

De gemeenteraad neemt een voorlopige beslissing over het voorliggend RUP.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd gedurende 60 dagen.

De gemeenteraad neemt een definitieve beslissing over het voorliggende RUP.