Gemeente Gemeente Lennik

RUP Bouw- en woonlagen

Op 16 december 2020 heeft de gemeenteraad van Lennik het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Bouw en woonlagen definitief vastgesteld. 

Het RUP “bouwlagen en woonlagen” heeft als feitelijke doelstelling heeft om helderheid te scheppen rond het aantal bouw- en woonlagen die mogelijk zijn in het woongebied binnen een afgebakende kern van Sint-Kwintens-Lennik. Deze gelegenheid wordt aangegrepen om in te spelen rond de hedendaagse noden en visie voor wat betreft wonen en ruimtegebruik. Als overkoepelende doelstelling heeft de gemeente voor ogen: een dynamische kern, voorzien van een gevarieerd woonaanbod (kleinere appartementen, assistentiewoningen, kleinere woningen,…) en een geclusterde kern waarbinnen de voorzieningen in de dorpskern gestimuleerd worden.

Er worden 3 verschillende zones afgebakend waarbinnen verschillende voorschriften gelden: kernzone (dorpskern met levendige plint en verdichten kernfuncties + wonen), handelszone ( handelskern met diensten en economische activiteiten + wonen) en woonzone ( woonkern kwalitatief verdichten). 

Op 11 februari 2021 is de definitieve publicatie van het RUP verschenen in het Belgische Staatsblad, waardoor het RUP in voege gaat vanaf 25 februari 2021.

Naast de goedkeuring van het RUP ‘Bouw- en woonlagen’ voor de kern van Lennik, besliste de gemeenteraad diezelfde dag ook het bevriezen van de ontwikkelingen in de aangrenzende woonuitbreidingsgebieden, deze beslissing is eveneens op de gemeentelijke website terug te vinden.