Gemeente Gemeente Lennik

IN OPMAAK - Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Bouw- en woonlagen

Genomen stappen:

Start van de publieke raadplegingen van de startnota en procesnota werden gehouden van 9 april 2018 tot 7 juni 2018. Op 26 april 2018 werd er een infomarkt gehouden om dit toe te lichten.

Op 22 oktober 2019 werd een plenaire vergadering gehouden.

Op 19 februari 2020 werd het RUP voorlopig vastgesteld worden door de gemeenteraad.

Het openbaar onderzoek is doorgegaan van 3 maart 2020 tot 30 juni 2020.

De GECORO heeft een advies opgemaakt voor het voorlopige RUP op 17 september 2020.

Volgende stappen:

De gemeenteraad neemt een definitieve beslissing over het voorliggende RUP tegen eind december 2020.