Gemeente Gemeente Lennik

Individuele beschermingsmaatregelen tegen wateroverlast

De voorbije jaren werd Lennik meermaals geconfronteerd met wateroverlast. Vooral 4 en 18 juni 2021 staan in ons geheugen gegrift als ongezien met zeer veel schade en modder en wateroverlast.

De gemeente heeft zo goed als mogelijk al deze probleemlocaties geïnventariseerd en in lijsten opgenomen. We zijn hiermee al aan de slag gegaan. Daaruit is het duidelijk dat de oplossing voor al deze problemen niet enkel vanuit het gemeentebestuur kan komen. Uiteraard willen we iedereen bijstaan waar nodig. Heb je problemen tijdens zware regenval of wens je zelf iets te doen om de woning te wapenen tegen zware regenval. Wens je meer ruimte te geven aan water in de tuin als buffer tijdens zware regenval en tijdens droge periodes. Dan kan je contact opnemen, met de dienst milieu via milieu@lennik.be of de dienst waterpreventie van de provincie Vlaams-Brabant via waterpreventie@vlaamsbrabant.be. We bekijken samen welke problemen en oplossingen er mogelijk zijn.

De gemeentediensten zijn samen met Fluvius (de rioolbeheerder) bezig met de opmaak van een hemelwater- en droogteplan. Hieruit zullen er heel wat acties voortvloeien zodat we regenwater beter kunnen opvangen en bufferen om problemen tijdens noodweer te verminderen en voldoende water ter beschikking te hebben om drogere periodes te overbruggen. 

Je kan zelf ook aan de slag gaan met volgende tips: 

Tips voor je tuin
 • Leg een infiltratiegracht of WADI aan.
 • Vang regenwater zoveel als mogelijk op om het te hergebruiken.
 • Leg een regenwatervijvertje aan.
 • Onthard waar kan en maak zelfs je oprit of terras minstens waterdoorlatend.
 • Vergroen daken en gevels met planten.
 • Plaats hagen en groene erfafscheidingen in plaats van stenen muren.


Op zoek naar meer tips en info?


Tips voor het bouwen van een woning

Hoe bouw je in overstromingsgevoelig gebied?

Vanaf de ontwerpfase hou je best alvast rekening met een aantal principes en aandachtspunten.

Bouw waterveilig

 • De vloer van de benedenverdieping moet ongeveer 30 cm hoger liggen dan de hoogst gekende overstromingshoogte. Maak geen toegangen of ramen onder dit peil. De waterbeheerder adviseertje over de veilige hoogte.
 • Garandeer in alle omstandigheden de waterafvoer van je woning. Desnoods door een pompinstallatie.
 • Een overstroming veroorzaakt extra druk op de riolen. Met omgekeerde stroming als mogelijk gevolg. Terugslagkleppen op de regenwaterafvoer en de vuilwaterafvoer verhinderen dat.
 • Vermijd een ondergrondse stookolietank of een tank met te lage vul- en ontluchtingsopeningen. De tank kan opdrijven of stookolie verliezen.
 • Bouw bij voorkeur geen ondergrondse constructies bij nieuwbouw, tenzij eventueel als kruipkelder. Kies je toch voor ondergrondse ruimten, bewaar er dan geen kostbaar materiaal of woon er niet in. Ook ruimten met waterdichte bodems en wanden ontsnappen niet altijd aan het overstromingswater.
 • Zorg voor (regen)putten met waterdichte en verankerde deksels. Zo voorkom je dat overstromingswater insijpelt.


Op zoek naar meer tips en info?