Gemeente Gemeente Lennik

Infomoment natuurpark Slagvijver

Op een weiland aan de Slagvijverstraat komt een nieuwe recreatieve en sportieve groenstructuur. Deze kan verbonden worden met de sporthal. Op die manier komt er een grotere ruimte voor sport en spel in hartje Lennik. Tijdens dit infomoment lichten we graag het inrichtingsplan aan je toe.

De gemeente Lennik wil inzetten op meer natuur voor haar inwoners. Met het Groen Hoefijzer werken we richting een lus van toegankelijk groen in de mooie valleien rondom Lennik.

Op woensdag 29 juni om 19 uur nodigen we je graag uit op het infomoment Natuurpark Slagvijver. Afspraak aan de kruising van de Gustaaf Van der Steenstraat en Slagvijver.

Op het programma:

  • Officiële opening
  • Toelichting inrichtingsplan aan de hand van een korte wandeling
  • Blik op de toekomst

De doelstelling van het Groen Hoefijzer

De Slagvijverbeek en de Diepenbroekbeek omsluiten de dorpskern van Sint-Martens Lennik en vormen bij hun samenvloeiing de Molenbeek.  Dit is een belangrijke zijrivier van de Zuunbeek en vervult een grote hydrologische en landschappelijke rol in Lennik. Het zijn letterlijk de levensaders van de dorpen en woonkernen, landbouwgebieden en fauna en flora.

De Slagvijverbeek en de Diepenbroekbeek kronkelen als het ware in de vorm van een groen hoefijzer rond de dorpskern van Sint-Martens-Lennik. Met de realisatie van het Groen Hoefijzer wil de gemeente weer meer ademruimte geven aan de Molenbeek, waarbij natuur en water worden verweven tot een toegankelijk groenblauw netwerk dat zich vertakt over heel Lennik.

Met de aankopen en inrichting van enkele strategisch gelegen gronden creëert de gemeente nieuwe stapstenen in het groenblauwe netwerk van het Groene Hoefijzer.

Dit project kadert in een breder verhaal van het Pajottenland. De gemeente Lennik is een partner in het strategisch project ‘Opgewekt Pajottenland’. Een belangrijke doelstelling van het strategisch project is om een visie te ontwikkelen waarbij groenblauwe netwerken ingezet kunnen worden om voor een klimaatbestendig Pajottenland.

De aanpak rond dit projectgebied vervult twee belangrijke doelstellingen:

  • Vormt een netwerk van groene ruimten langsheen de structurerende waterlopen zoals de Molenbeek
  • Er wordt daarnaast ook ingezet op toegankelijk groen om leefbare dorpen te realiseren. Waar mogelijk maken we de verbinding met bestaande en/of nieuwe trage wegen.
Gepubliceerd op wo 29 jun 2022