Gemeente Gemeente Lennik

Inname openbaar domein

Wat

Wanneer je het openbaar domein inneemt, moet je steeds vooraf de toelating krijgen van het gemeentebestuur. Je vraagt een inname van het openbaar domein aan voor:

  • een inname van stoepen en fietspaden voor plaatsen van verhuiswagen en -lift, het leveren van materialen, ...
  • het plaatsen van containers, stellingen, bouwmaterialen,... op openbaar domein
  • het leveren en plaatsen van bouwmaterialen waarbij de rijbaan tijdelijk bezet wordt door een vrachtwagen, kraan, werkzone,...
  • voor het afsluiten van (een deel van) de rijbaan door werken.
  • wanneer je enkel de inname vraagt van bestaande parkeerplaatsen dien je een parkeerverbod aan te vragen.

Voorwaarden

Wanneer je het openbaar domein inneemt, moet je steeds vooraf de toelating krijgen van het gemeentebestuur.

Innames van de openbare weg moeten voorgelegd worden aan het college van burgemeester en schepenen en moeten minstens 10 kalenderdagen op voorhand aangevraagd worden.

Hoe aanvragen

Aanvragen kan enkel online via Eagle. Je ontvangt een bevestigingsmail wanneer jouw aanvraag volledig en goed werd ontvangen. 

Hoe aanvraagformulier invullen?

Niet zeker hoe je het aanvraagformulier moet invullen? Meer info vind je hier.

De vergunning wordt aangevraagd door degene die de hinder veroorzaakt, zijnde de hoofdaannemer of door een gespecialiseerde firma aangesteld door de hoofdaannemer. In geval geen hoofdaannemer is aangesteld, is de bouwheer verantwoordelijk voor het aanvragen van de vergunning.

Bij elke aanvraag moet verplicht een duidelijke schets of signalisatieplan zijn toegevoegd. Zonder signalisatieplan kan jouw aanvraag niet worden behandeld!

Als ook de straat volledig wordt afgesloten, dien je ook een bewonersbrief toe te voegen.

Kostprijs

Bij inname van openbaar domein wordt vanaf de 4de dag van inname een belasting gerekend van 1,25 euro per dag (of een gedeelte van een dag) en per m² met een minimum van 12,50 euro per dag of gedeelte van een dag.

Opgepast: voor innames op de gewestwegen (N8 - N282 - N285) gelden bijkomend de tarieven van het gewest.

Signalisatievergunning

Bij inname van het openbaar domein moet voor de openbare veiligheid het nodige signalisatiemateriaal geplaatst worden. Meestal bezit de aannemer dit signalisatiemateriaal en zorgt hij - samen met de veiligheidscoördinator zoals wettelijk bepaald - voor de plaatsing. 

De gemeente leent geen signalisatieborden of werfmateriaal uit.

Voert u werken uit of laat u werken uitvoeren op het openbaar domein of neemt u bij werken een deel van het openbaar domein in, dan heeft u een signalisatievergunning nodig.

De signalisatie van werken waarschuwt de weggebruiker voor gevaren ten gevolge van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg en beveiligt de werknemers in de werkzone. De signalisatie van de werken moet aangebracht worden met de meeste zorg en moet tijdens de volledige duur van de werken in stand gehouden worden zodanig dat zij voor de weggebruikers herkenbaar blijft.

Voor het plaatsen van signalisatie moet een signalisatievergunning aangevraagd worden.

Meer info

  • Heb je vragen over het Eagle portaal?
    Zij bieden je hier een duidelijk en visueel antwoord op de meest gestelde vragen.
  • Onderaan deze pagina bij downloads kan je het volgende raadplegen: het belastingreglement, de politieverordening en een handleiding hoe een signalisatieplan moet worden opgemaakt.

Online aanvragen