Gemeente Gemeente Lennik

Inschrijven

Op zoek naar een (nieuwe) school?

Wij ontvangen je graag voor een rondleiding en inlichtingen na het maken van een afspraak.

Wij respecteren de volgende voorrangsregels:

1)  Van 7 t.e.m. 20 maart 2022: Voorrangsgroep broers en zussen van dezelfde leefeenheid.

Broers en zussen van reeds ingeschreven leerlingen zijn:

  • Ofwel broers en zussen (hebben gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonend op hetzelfde adres;
  • Ofwel halfbroers en halfzussen (hebben één gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonend op hetzelfde adres;
  • Ofwel kinderen die eenzelfde domicilie of voornaamste verblijfplaats hebben, maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en zussen)

 + Voorrangsgroep kinderen van het personeel.

2) Vanaf 21 maart 2022: vrije inschrijvingen.

Inschrijvingen schooljaar 2022-2023

Gelieve een afspraak te maken voor inschrijvingen, zo kunnen wij de nodige tijd voorzien om samen met u de inschrijvingen te voltooien en de nodige informatie uit te wisselen.

Tijdens de zomervakantie: vanaf 19 augustus 2022.

Een update van de geldende corona maatregelen worden na het maken van de afspraak overlopen.

Wat brengt u mee naar school?

  • Identiteitskaart van uw kind of ISI-kaart van de mutualiteit;
  • Bewijs van domicilieadres van uw kind
 

Instappers: 

Alle kinderen geboren in 2020 mogen voor de eerste keer naar school vanaf het moment dat ze 2,5 jaar zijn en op één van de onderstaande instapdata:

geboren tot en met …

komen na …

 

01/03/2020 zomervakantie 01/09/2022
07/05/2020 herfstvakantie 07/11/2022
09/07/2020 kerstvakantie 09/01/2023
01/08/2020 Instap 1 februari 01/02/2023
27/08/2020 krokusvakantie 27/02/2023
17/10/2020 paasvakantie 17/04/2023
22/11/2020 Hemelvaart 22/05/2023

Kinderen geboren na 22 november 2020 en voor 1 januari 2021 kunnen ook ingeschreven worden via bovenvermelde procedure. Zij starten in onze school op 1 september 2023.

Is uw kleuter al drie jaar of ouder, dan moet u geen rekening houden met de instapdagen.