Gemeente Gemeente Lennik

Inschrijven

Op zoek naar een (nieuwe) school?

Wij ontvangen je graag voor een rondleiding en inlichtingen na het maken van een afspraak.

Wij respecteren de volgende voorrangsregels:

Voor 1 februari 2023: Voorrangsgroep broers en zussen van dezelfde leefeenheid.

Broers en zussen van reeds ingeschreven leerlingen zijn:

 • Ofwel broers en zussen (hebben gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonend op hetzelfde adres;
 • Ofwel halfbroers en halfzussen (hebben één gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonend op hetzelfde adres;
 • Ofwel kinderen die eenzelfde domicilie of voornaamste verblijfplaats hebben, maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en zussen)

 + Voorrangsgroep kinderen van het personeel.

Inschrijvingen schooljaar 2023-2024

De basisscholen van Lennik werken vanaf het schooljaar 2023-2024 via een gezamenlijke aanmeldingsprocedure.

Dit houdt in dat je je kind eerst moet aanmelden en dus niet rechtstreeks kan inschrijven in een bepaalde school. Aanmelden betekent dat je vooraf laat weten in welke school of scholen je jouw kind wil inschrijven. Na aanmelding moet je alsnog je kind inschrijven in de school die je toegewezen krijgt.

Het aanmelden zal digitaal gebeuren waarna je ook digitaal een bevestiging zal krijgen van de school waar je je kind kan gaan inschrijven.

Aanmeldingsprocedure:

Stap 1:

28 februari tot 21 maart 2023 Ouders melden hun kinderen aan via het digitaal aanmeldingsplatform.

Stap 2:

22 maart tot 20 april 2023

Verwerking van alle aanmeldingen.

Stap 3:

21 april 2023

Ouders krijgen informatie over welke school hen werd toegewezen.

Stap 4: 24 april tot 15 mei 2023 Ouders die een ticket gekregen hebben voor een bepaalde school kunnen hun kind vanaf nu inschrijven in die school.
Stap 5: vanaf 23 mei 2023 Vrije inschrijvingen: Als er nog plaatsen zijn in bepaalde scholen kunnen kinderen die niet werden aangemeld worden ingeschreven.

Wat brengt u mee naar school?

 • Identiteitskaart van uw kind of ISI+-kaart van de mutualiteit;
 • Bewijs van domicilieadres van uw kind

Instappers: 

Bereken de instapdatum van je kleuter via de volgende link:

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter

Alle kinderen geboren in 2021 mogen voor de eerste keer naar school vanaf het moment dat ze 2,5 jaar zijn en op één van de onderstaande instapdata:

geboren tot en met …

komen na …

 

01/03/2021 zomervakantie 01/09/2023
06/05/2021 herfstvakantie 06/11/2023
08/07/2021 kerstvakantie 08/01/2024
01/08/2021 Instap 1 februari 01/02/2024
19/08/2021 krokusvakantie 19/02/2024
15/10/2021 paasvakantie 15/04/2024
13/11/2021 Hemelvaart 13/05/2024

Kinderen geboren na 13 november 2021 en voor 1 januari 2022 kunnen ook ingeschreven worden via bovenvermelde procedure. Zij starten in onze school op 1 september 2024.

Is uw kleuter al drie jaar of ouder, dan moet u geen rekening houden met de instapdagen.

Maximumcapaciteit op onze school: 

Vestiging Assesteenweg - Eizeringen Vestiging H. Ghijselenstraat - Lennik
 • KK0: 24 leerlingen
 • KK1: 24 leerlingen
 • KK2: 24 leerlingen
 • KK3: 24 leerlingen
 • LG1: 24 leerlingen
 • LG2: 24 leerlingen
 • LG3: 24 leerlingen
 • LG4: 24 leerlingen
 • LG5: 24 leerlingen
 • LG6: 24 leerlingen