Gemeente Gemeente Lennik

Inschrijven

Op zoek naar een (nieuwe) school?

Wij ontvangen je graag voor een rondleiding en inlichtingen na het maken van een afspraak.

Wij respecteren de volgende voorrangsregels:

1)  Van 1 t.e.m. 14 maart 2021: Voorrangsgroep broers en zussen van dezelfde leefeenheid.

Broers en zussen van reeds ingeschreven leerlingen zijn:

  • Ofwel broers en zussen (hebben gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonend op hetzelfde adres;
  • Ofwel halfbroers en halfzussen (hebben één gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonend op hetzelfde adres;
  • Ofwel kinderen die onder hetzelfde adres wonen (dezelfde hoofdverblijfplaats hebben) maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en zussen)

 + Voorrangsgroep kinderen van het personeel.

2) Vanaf 15 maart 2021: vrije inschrijvingen.

Inschrijvingen schooljaar 2021-2022

Gelieve een afspraak te maken voor inschrijvingen, zo kunnen wij de nodige tijd voorzien om samen met u de inschrijvingen te voltooien en de nodige informatie uit te wisselen.

Een update van de geldende corona maatregelen worden na het maken van de afspraak overlopen.

Wat brengt u mee naar school?

  • Identiteitskaart van uw kind of ISI-kaart van de mutualiteit;
  • Bewijs van domicilieadres van uw kind

Instappers: 

Alle kinderen geboren in 2019 mogen voor de eerste keer naar school vanaf het moment dat ze 2,5 jaar zijn en op één van de onderstaande instapdata:

geboren tot en met …

komen na …

 

01/03/2019 zomervakantie 01/09/2021
08/05/2019 herfstvakantie 08/11/2021
10/07/2019 kerstvakantie 10/01/2022
01/08/2019 Instap 1 februari 01/02/2022
07/09/2019 krokusvakantie 07/03/2022
19/10/2019 paasvakantie 19/04/2022
30/11/2019 Hemelvaart 30/05/2022

Kinderen geboren na 30 november 2019 en voor 1 januari 2020 kunnen ook ingeschreven worden via bovenvermelde procedure. Zij starten in onze school op 1 september 2022.

Is uw kleuter al drie jaar of ouder, dan moet u geen rekening houden met de instapdagen.