Gemeente Gemeente Lennik

Inschrijven

Op zoek naar een (nieuwe) school?

Wij ontvangen je graag voor een rondleiding en inlichtingen na het maken van een afspraak.

Wij respecteren de volgende voorrangsregels:

1)  Van 5 t.e.m. 23 februari 2018: Voorrangsgroep broers en zussen van dezelfde leefeenheid.

Broers en zussen van reeds ingeschreven leerlingen zijn:

  • Ofwel broers en zussen (hebben gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonend op hetzelfde adres;
  • Ofwel halfbroers en halfzussen (hebben één gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonend op hetzelfde adres;
  • Ofwel kinderen die onder hetzelfde adres wonen (dezelfde hoofdverblijfplaats hebben) maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en zussen)

2) Van 26 t.e.m. 28 februari 2018: Voorrangsgroep kinderen van het personeel.

3) Vanaf 1 maart 2018: vrije inschrijvingen.

Gelieve een afspraak te maken voor inschrijvingen, zo kunnen wij de nodige tijd voorzien om samen met u de inschrijvingen te voltooien en de nodige informatie uit te wisselen.

Wat brengt u mee naar school?

  • Identiteitskaart van uw kind of ISI-kaart van de mutualiteit;
  • Bewijs van domicilieadres van uw kind

Instappers: 

Alle kinderen geboren in 2016 mogen voor de eerste keer naar school vanaf het moment dat ze 2,5 jaar zijn en op één van de onderstaande instapdata:

geboren tot en met …

komen na …

 

03/03/16 Zomervakantie 03/09/18
05/05/16 Herfstvakantie 05/11/18
07/07/16 Kerstvakantie 07/01/19
01/08/16 Instap 1 februari 01/02/19
11/09/16 Krokusvakantie 11/03/19
23/10/16 Paasvakantie 23/04/19
03/12/16 Hemelvaart 03/06/19

Is uw kleuter al drie jaar of ouder, dan moet u geen rekening houden met de instapdagen.