Gemeente Gemeente Lennik

Inschrijven

Op zoek naar een (nieuwe) school?

Wij ontvangen je graag voor een rondleiding en inlichtingen na het maken van een afspraak.

Wij respecteren de volgende voorrangsregels:

1)  Van 2 t.e.m. 15 maart 2020: Voorrangsgroep broers en zussen van dezelfde leefeenheid.

Broers en zussen van reeds ingeschreven leerlingen zijn:

  • Ofwel broers en zussen (hebben gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonend op hetzelfde adres;
  • Ofwel halfbroers en halfzussen (hebben één gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonend op hetzelfde adres;
  • Ofwel kinderen die onder hetzelfde adres wonen (dezelfde hoofdverblijfplaats hebben) maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en zussen)

 + Voorrangsgroep kinderen van het personeel.

2) Vanaf 16 maart 2020: vrije inschrijvingen.

Tijdens de zomervakantie starten de inschrijvingen opnieuw vanaf 17 augustus 2020

Corona maatregelen:

  • Alle inschrijvingen via chronologie worden opgeschort vanaf maandag 16 maart tot en met 2 juni 2020.
  • Gerealiseerde inschrijvingen blijven behouden.

(bron: Onderwijs Vlaanderen)

Gelieve een afspraak te maken voor inschrijvingen, zo kunnen wij de nodige tijd voorzien om samen met u de inschrijvingen te voltooien en de nodige informatie uit te wisselen.

Wat brengt u mee naar school?

  • Identiteitskaart van uw kind of ISI-kaart van de mutualiteit;
  • Bewijs van domicilieadres van uw kind

Instappers: 

Alle kinderen geboren in 2018 mogen voor de eerste keer naar school vanaf het moment dat ze 2,5 jaar zijn en op één van de onderstaande instapdata:

geboren tot en met …

komen na …

 

01/03/2018 Zomervakantie 01/09/2020
09/05/2018 Herfstvakantie 09/11/2020
04/07/2018 Kerstvakantie 04/01/2021
01/08/2018 Instap 1 februari 01/02/2021
22/08/2018 Krokusvakantie 22/02/2021
19/10/2018 Paasvakantie 19/04/2021
17/11/2018 Hemelvaart 17/05/2021

Is uw kleuter al drie jaar of ouder, dan moet u geen rekening houden met de instapdagen.