Gemeente Gemeente Lennik

Inschrijven

Op zoek naar een (nieuwe) school?

Wij ontvangen je graag voor een rondleiding en inlichtingen na het maken van een afspraak.

Wij respecteren de volgende voorrangsregels:

Voor 1 februari 2024: Voorrangsgroep broers en zussen van dezelfde leefeenheid.

Broers en zussen van reeds ingeschreven leerlingen zijn:

 • Ofwel broers en zussen (hebben gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonend op hetzelfde adres;
 • Ofwel halfbroers en halfzussen (hebben één gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonend op hetzelfde adres;
 • Ofwel kinderen die eenzelfde domicilie of voornaamste verblijfplaats hebben, maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en zussen)

 + Voorrangsgroep kinderen van het personeel.

Inschrijvingen schooljaar 2024-2025

De basisscholen van Lennik werken via een gezamenlijke aanmeldingsprocedure.

Dit houdt in dat je je kind eerst moet aanmelden en dus niet rechtstreeks kan inschrijven in een bepaalde school. Aanmelden betekent dat je vooraf laat weten in welke school of scholen je jouw kind wil inschrijven. Na aanmelding moet je alsnog je kind inschrijven in de school die je toegewezen krijgt.

Het aanmelden zal digitaal gebeuren waarna je ook digitaal een bevestiging zal krijgen van de school waar je je kind kan gaan inschrijven. Alle informatie is terug te vinden via volgende link:

https://www.lennik.be/aanmeldenbasisscholen

Aanmeldingsprocedure:

Stap 1:

27 februari tot 19 maart 2024

Ouders melden hun kinderen aan via het digitaal aanmeldingsplatform.

www.lennik.be/aanmeldenbasisscholen

Stap 2:

20 maart tot 20 april 2024

Verwerking van alle aanmeldingen.

Stap 3:

21 april 2024

Ouders krijgen informatie over welke school hen werd toegewezen.

Stap 4: 22 april tot 13 mei 2024 Ouders die een ticket gekregen hebben voor een bepaalde school kunnen hun kind vanaf nu inschrijven in die school.
Stap 5: vanaf 23 mei 2024 Vrije inschrijvingen: Als er nog plaatsen zijn in bepaalde scholen kunnen kinderen die niet werden aangemeld worden ingeschreven.

Wat brengt u mee naar school?

 • Identiteitskaart van uw kind of ISI+-kaart van de mutualiteit;
 • Bewijs van domicilieadres van uw kind

Instappers: 

Bereken de instapdatum van je kleuter via de volgende link:

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter

Alle kinderen geboren in 2022 mogen voor de eerste keer naar school vanaf het moment dat ze 2,5 jaar zijn en op één van de onderstaande instapdata:

geboren tot en met …

komen na …

 

01/03/2022 zomervakantie 02/09/2024
04/05/2022 herfstvakantie 04/11/2024
06/07/2022 kerstvakantie 06/01/2025
01/08/2022 de teldag 03/02/2025
10/09/2022 krokusvakantie 10/03/2025
22/10/2022 paasvakantie 22/04/2025
02/12/2022 Hemelvaart 02/06/2025

Kinderen geboren na 2 december 2022 en voor 1 januari 2023 kunnen ook ingeschreven worden via bovenvermelde procedure. Zij starten in onze school op 1 september 2025.

Is uw kleuter al drie jaar of ouder, dan moet u geen rekening houden met de instapdagen.

Maximumcapaciteit op onze school: 

Vestiging Assesteenweg - Eizeringen Vestiging H. Ghijselenstraat - Lennik
 • KK0: 24 leerlingen
 • KK1: 24 leerlingen
 • KK2: 24 leerlingen
 • KK3: 24 leerlingen
 • LG1: 24 leerlingen
 • LG2: 24 leerlingen
 • LG3: 24 leerlingen
 • LG4: 24 leerlingen
 • LG5: 24 leerlingen
 • LG6: 24 leerlingen