Gemeente Gemeente Lennik

Inspiratienota en omgevingsanalyse

25 juni werd de omgevingsanalyse en inspiratienota die door de administratie werd opgemaakt in voorbereiding van het nieuwe meerjarenplan dat volgend jaar wordt opgemaakt samen met de nieuwe bestuursploeg toegelicht aan de gemeenteraad. Zowel de analyse als de nota ontdek je hier.

Vorig jaar hebben we vanuit de organisatie de visie en missie van het lokaal bestuur Lennik opnieuw geformuleerd. We hebben dit verder vertaald naar onze organisatiewaarden en zetten als organisatie er volop op in om deze levende te houden. Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat we ons voorbereiden op een sterk toekomstverhaal. We willen een gemeente zijn die warm en toegankelijk is en waar leven, beleven en genieten centraal staat.

We zetten hier al enkele jaren sterk op in maar om dit verder te verankeren en te versterken hebben we via de omgevingsanalyse gekeken wat onze kansen en uitdagingen zijn. Er zijn al heel wat mooie verwezenlijkingen geweest de afgelopen jaren en deze analyse dient geenszins om een evaluatie te maken van het gevoerde beleid de afgelopen jaren. We hebben met een neutrale blik de hedendaagse realiteit in kaart gebracht en ook onze blik op de toekomst gericht.

De omgevingsanalyse bundelt heel wat data die voorhanden is vanuit verschillende platforms en dit aangevuld met de resultaten van een personeelsbevraging, data uit diepte-interviews met MAT-leden, werksessies met medewerkers en met stakeholders.

Vanuit deze omgevingsanalyse hebben we als MAT enkele inspirerende topics geformuleerd. Het zijn 5 prioritaire krachtlijnen waar we transversaal mee aan de slag willen gaan met het oog op een klantvriendelijk, respectvol, collegiaal, helder communicatief en teamspirit gedreven organisatie en dit om te streven naar een toekomstbestendig en krachtig Lennik.

Hierbij vinden we 2 leidende principes belangrijk:

  • Een netwerkaanpak: we zijn niet meer enkel de directeur maar ook de regisseur. We gaan telkens goed afwegen wat Lennik zelf doet en waar de gemeente een synergie kan creëren.
  • Een organisatiebreed engagement. We denken niet in aparte hokjes maar willen dienst overschrijdend te werk gaan.

De inspiratienota is het product van een managementteam dat de laatste jaren sterk gegroeid is en heel wat uitdagingen is aangegaan. We staan er vandaag als sterk team dat gemotiveerd is om samen met het bestuur en de medewerkers de komende jaren onze schouders te zetten onder de uitbouw van een warm en krachtig Lennik.

Als bijlage vinden jullie de omgevingsanalyse en de inspiratienota. 

Gepubliceerd op do 27 jun 2024