Gemeente Gemeente Lennik

Gratis juridisch advies (eerstelijnsrechthulp)

Het OCMW van Lennik doet beroep op vrijwilligers-advocaten die gratis juridisch advies geven aan inwoners van Lennik of uit een omliggende gemeente. Je kan op een anonieme wijze bij hen terecht voor een eerste mondeling advies over echtelijke problemen, huurzaken, arbeidsrechtelijke zaken,… Nadien word je doorverwezen naar de juiste dienst voor verdere hulp.

Voor wie?

Inwoners van Lennik maar ook inwoners uit een omliggende gemeenten kunnen op een  anonieme wijze beroep doen op deze eerstelijns- en juridische informatie en adviesmogelijkheid.

Hoe?

Enkel na voorafgaande contactopname met OCMW Lennik zal je afspraak met de advocaat doorgaan op de vaste consultatie dag, namelijk donderdag tussen 16 en 19.30 uur.
Zowel het exacte uur als de locatie wordt meegedeeld op het ogenblik van de bevestiging van jouw afspraak.

Kostprijs?

Deze dienstverlening is gratis.