Gemeente Gemeente Lennik

Kiva

Een fijn en veilig schoolklimaat versterkt het welbevinden en vergroot het werk- en leerplezier van iedereen: niet enkel leerlingen, leerkrachten en directie, maar ook ouders en buitenschoolse opvang zijn betrokken partijen.

Een KiVa-school worden en blijven is:

 • een bewuste keuze van alle betrokkenen.
 • een geduldige keuze: weten dat je niet van vandaag op morgen de (school)wereld verandert, maar dat je kiest voor een veranderingsproces over meerdere jaren.
 • een keuze die inspanningen vraagt, maar daar enorm veel voor teruggeeft.

KiVa gaat in de eerste plaats op zoek naar de kracht in de groep en stimuleert kinderen tot het ontwikkelen van een gevoelenstaal, het weerstaan aan groepsdruk en het opkomen voor zichzelf en anderen. Op deze manier werkt KiVa preventief.

Het preventieve luik bestaat voor onze basisschool uit:

 • Actief inspelen op de speelplaatswerking
 • Kiva lessen geven in elke klas
 • Ouderbetrokkenheid
 • Monitoring van de KiVa-werking in de eigen school

KiVa-lessen

Heel de school heeft elke maand aandacht voor een nieuw KiVa-thema.
Samen vormen ze een geheel. Ze werken toe naar de waarden en vaardigheden die schuilen achter de KiVa-code. Tijdens deze tien themalessen ligt de focus op:
 • het werken aan een positieve groepsvorming
 • het stimuleren van de sociale vaardigheden
 • het bouwen aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen
 • het aanleren van strategieën om slachtoffers te helpen en pesters te ontmoedigen
 • het vergroten van de weerbaarheid van alle kinderen

bron: Tenz