Gemeente Gemeente Lennik

Klusjesdienst OCMW

Wat?

Kan je door ziekte, handicap of leeftijd sommige klussen aan en rond jouw woning niet meer uitvoeren, dan kan de klusjesdienst die voor jou doen.

Je kan beroep doen op de klusjeshulp voor:

  • kleine behang- en schilderwerken in bewoonde lokalen
  • kleine herstellingswerken (bv. lekkende kraan herstellen, vervangen van deurklink, kapotte schakelaars, sanitair ontstoppen, …)
  • sneeuw ruimen in winter
  • ...

Voor wie?

  • Iedereen die minstens 60 jaar en gepensioneerd is,
  • mindervaliden die erkend zijn door FOD Sociale Zekerheid,
  • personen met een handicap,
  • tijdelijke of blijvende hulpbehoevenden.

Prijs?

Je bijdrage is bepaald volgens je inkomsten (5, 10 of 15 euro per uur) en wordt maandelijks door het OCMW gefactureerd.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met sociale dienst van het OCMW.