Gemeente Gemeente Lennik

Koester je Kern

koester je straat. koester het groen. koester de koelte. koester je buren. koester je gevel. 'koester je kern'koester Lennik.

koester je kern

‘koester je kern’, een initiatief van vier enthousiaste Lennikse burgers, wil werk maken van meer groen en natuur in de kern. En zo de dorpskern van Sint-Kwintens-Lennik ecologisch verbinden met het Groen Hoefijzer. De centrale ligging van Zonnestraal vzw en de voorbeeldfunctie bij de vergroening van hun domein, maakt hen tot ideale co-promotor van ‘koester je kern’. Op die manier zet het project ook actief in op het inclusieve en sociale aspect met de bewoners, medewerkers en de Lennikenaren. De Gemeente Lennik is promotor van dit Leader+-project.


Een frisse kijk op de kern

Net als de andere Pajotse dorpskernen staat ook Lennik voor belangrijke uitdagingen door een toenemende verstedelijking. Verharde voortuinen en kale voorgevels werken het fenomeen van hitte-eilanden en biodiversiteitsverlies in de hand. Marijke Wauters: “Met het project ‘koester je kern’ willen we inspelen op een essentieel onderdeel in de aanpak van de klimaatuitdagingen.
Onze doelstelling is om de dorpskern meer te laten genieten van de weldaden van groen, bloemen en natuur. Daarom ijveren we het komende jaar vooral voor de aanleg van tegeltuinen bij particulieren en handelszaken. De temperaturen worden warmer, het zomerseizoen palmt zo stilaan ook de herfst in. Zo’n verfrissende aanplant in de kern is meer dan ooit belangrijk en noodzakelijk.”
 
In een volgend stadium zetten de initiatiefnemers samen met de Gemeente Lennik verder in op de vergroening van gemeentelijk patrimonium en ecologische versterking van de publieke ruimte in de kern. Het concept dat ze eerst in Sint-Kwintens toepassen, is ook vlot realiseerbaar in de kernen van Sint-Martens, Gaasbeek, Eizeringen en de andere Pajotse gemeenten.
 

Terugblik op de info-avond 'Buurten voor natuur' 

De info-avond 'Buurten voor natuur' van ‘Koester je kern’, werd door heel wat Lennikenaren gesmaakt. Het werd een heel boeiende avond, met tal van inspirerende inzichten en bijdragen en een bijwijlen erg sappig verhaal van Bart Backaert, hoofdbrigadier van de groendienst van Aalst.

Herbeleef het hier