Gemeente Gemeente Lennik

Lennikenaren stemmen digitaal!

Op zondag 14 oktober zullen de kiezers in Lennik voor de eerste keer hun stem uitbrengen met de hulp van een computer. Maar niet iedereen is handig met een computer of vertrouwd met digitaal stemmen. Daarom volgt er een infocampagne met allerlei initiatieven om Lennikenaren te informeren.

De gemeenteraad besliste op 23 oktober 2017 dat de Lennikenaren op de volgende gemeenteraadsverkiezingen digitaal zullen kunnen stemmen. Over heel Lennik worden 8 stembureaus uitgerust met de nodige digitale apparatuur. Digitaal stemmen vereist een soft- en hardwareluik. De software stelt de Vlaamse Overheid gratis ter beschikking. De gemeente Lennik staat in voor de aankoop en het onderhoud van de hardware. Op die manier wil de gemeente Lennik verder inzetten op de digitalisering van haar dienstverlening.

 

Tal van voordelen

Het elektronisch stemmen omhelst tal van voordelen. Zo verloopt het stemmen een stuk vlotter waardoor stemlokalen langer open blijven. Bovendien worden resultaten een pak sneller verwerkt. Telbureaus zijn immers overbodig en dus ook de voorzitters en bijzitters die er zouden zetelen. Dat betekent meer Lennikenaren die van een rustige zondag kunnen genieten.

 Oefen PC's

Vanaf midden juli zullen er test stemcomputers staan in het gemeentehuis, OCMW en bib.

Infocampagne

Om de overgang naar het digitaal stemmen vlot te laten verlopen, volgt er een gerichte communicatiecampagne via allerlei kanalen. 

Oefensessies

Er worden twee oefensessies georganiseerd: op donderdag 27 september en maandag 8 oktober telkens van 14 tot  16 uur, in de cafetaria van WCD Den Bleek.

Uiteraard zullen ook de voorzitters van de stembureaus uitgebreide opleiding krijgen. Zo is iedereen klaar voor het vernieuwd stemmen.