Gemeente Gemeente Lennik

Leefkwaliteit - info

De Vlaamse overheid beschikt over heel wat kaartmateriaal over de lokale leefkwaliteit. Leefkwaliteitvlaanderen.be bundelt een selectie kaarten die samen de leefkwaliteit  in heel Vlaanderen in beeld brengen. Het zijn kaarten rond de thema’s luchtkwaliteit, ruimte & groen, geluid, water, straling, licht en mobiliteit, die steeds de meest actuele informatie bieden.

Omdat ook kaartmateriaal uit het verleden werd opgenomen, is bovendien de evolutie doorheen de tijd zichtbaar. De website is er voor iedereen die interesse heeft in de toestand van ruimte en milieu en hoe die onze leefkwaliteit beïnvloedt, zowel burgers als lokale overheden.