Gemeente Gemeente Lennik

Luchthinder - verbranden van snoeihout

Nog steeds merken we op dat sommige inwoners hun huishoudelijk afval opbranden in hun tuin. Veelal gebeurt dit via een hoop op de grond, anderen zijn vindingrijker(!), en gooien alles in een metalen ton.

Wist je dat...
25 % van de dioxine-uitstoot wordt veroorzaakt door vuurtjes in de tuin! Laten we dus die 25 % uitdoven

Wie zelf zijn afval verbrandt, is de sigaar. 25 % van de dioxine-uitstoot wordt veroorzaakt door vuurtjes in de tuin.  Dat is een cijfer dat tot nadenken aanzet over de gevolgen voor het milieu en onze gezondheid. Vuurtjes stoken in de open lucht heeft niet alleen verstrekkende gevolgen voor de stoker en zijn buren, maar voor elke Vlaming, terwijl er toch tal van alternatieven zijn. Laten we zorg dragen voor het milieu en onze gezondheid, en stoppen met die slechte gewoonte...

Trouwens...
Stoken verpest lucht en longen

Afval verbranden in de tuin is veel schadelijker dan we denken. Overheid en industrie tonen aan dat het anders kan. Slechts 0,5 % van de totale dioxine-uitstoot wordt nog veroorzaakt door huisvuilverbrandingsinstallaties. Ook industriële dioxinebronnen zijn inmiddels aan strikte normen onderworpen. Maar terwijl het aandeel van de industriële bronnen afneemt, blijft het relatieve aandeel van de dioxine-uitstoot door de bevolking toenemen. Er is een beangstigend hoge dioxine-uitstoot bij het verbranden in de open lucht van allerhande huishoudelijk afval (waaronder pvc-flessen). Zo tonen recente metingen van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) aan dat de dioxine-emissie bij verbranding van afval in de open lucht de wettelijke normen voor huisvuilverbrandingsinstallaties tot vijfduizend keer overschrijdt. Vele kleine vuurtjes in de open lucht maken met andere woorden één groot schadelijk vuur en zijn absoluut niet zo onschuldig als ze lijken.

En...
Denk aan de buren

Vuurtjes in de tuin zijn niet alleen schadelijk voor onszelf, maar ook voor onze buren. Zij lopen net zo goed alle risico's die gepaard gaan met stoken in de open lucht. Bovendien bezorgen we hen behoorlijk veel hinder. Deze vuurtjes verspreiden smerige, stinkende lucht, die allesbehalve aangenaam is voor omwonenden en voorbijgangers. Ook gaan planten in de omgeving kapot aan de walm van een vuurtje en is het erg ongezond voor het wasgoed. Vuurtjes stoken in de tuin getuigt van weinig burgerzin en weinig respect voor anderen!!

Snoeihout
Het verbranden van groenafval is streng gereglementeerd.  Wie toch snoeihout verbrandt riskeert een fikse boete! Bovendien verspreidt men tal van schadelijke stoffen en creëert men ook hinderlijke geuren.

Nochtans zijn er voldoende milieuvriendelijke alternatieven:

- Neem je snoeiafval mee naar het recyclagepark
- Leg een composthoop aan
- Maak een takkenhoop aan (dit is een ideale woonplaats/rustplaats voor vogels, egels,....)
- Haksel je takken (de hakseling kan je gebruiken in de tuin)

Meer uitleg over het verbranden van afval kan je vinden op volgende website:

https://www.lne.be/stook-slim 

In de politieverordening kunnen eventuele sancties op overtredingen teruggevonden worden.

"voor zover door wetten, decreten, besluiten, algemene of provinciale verordeningen geen straffen of sancties voorzien zijn, kunnen de inbreuken tegen de bepalingen van dit politiereglement gestraft worden met een administratieve sanctie van maximum 350 euro".