Gemeente Gemeente Lennik

Mantelzorgpremie

wat

Inwoners van Lennik die bij hen thuis zorg dragen voor een zorgbehoevende en/of mindervalide persoon kunnen - onder bepaalde voorwaarden - genieten van een mantelzorgpremie. 


Vanaf 2014 wordt de mantelzorgpremie toegekend via het OCMW van Lennik.  

Voor nieuwe aanvragen kan je terecht bij de sociale dienst van het OCMW.

Je kan het mantelzorg reglement raadplegen via de rubriek downloads onderaan deze pagina.

voorwaarden

Je kan de specifieke voorwaarden terugvinden in mantelzorgreglement (zie documenten/downloads).

Men houdt rekening met : 
- de mate van zorgbehoevendheid
- de inkomsten van de zorgbehoevende  
  Het gezamenlijk belastbaar inkomen van de zorgbehoevende mag de inkomstengrenzen van de verhoogde tegemoetkoming niet overschrijden. 

De mantelzorgpremie bedraagt € 74 per maand en wordt 2x per jaar uitbetaald. 

Voor nieuwe aanvragen kan je het aanvraagformulier bekomen via de sociale dienst van het OCMW (je kan dit ook downloaden in de onderstaande rubriek "documenten"). 

Indien je dossier goedgekeurd is, zal je recht ingaan de maand die volgt op je aanvraag.

documenten

Hieronder kan je de documenten m.b.t. de mantelzorgpremie van OCMW Lennik downloaden en afdrukken.