Gemeente Gemeente Lennik

Mantelzorgpremie

Inwoners van Lennik die bij hen thuis zorg dragen voor een zorgbehoevende en/of mindervalide persoon kunnen - onder bepaalde voorwaarden - genieten van een mantelzorgpremie. 

Voor nieuwe aanvragen en meer info kan je terecht bij de sociale dienst van het OCMW.

Je kan het mantelzorg reglement raadplegen via de rubriek downloads onderaan deze pagina.

Voorwaarden?

Je kan de specifieke voorwaarden terugvinden in mantelzorgreglement in de downloads onderaan deze pagina.

Men houdt rekening met : 

  • De mate van zorgbehoevendheid.
  • De inkomsten van de zorgbehoevende.

Het gezamenlijk belastbaar inkomen van de zorgbehoevende mag de inkomstengrenzen van de verhoogde tegemoetkoming niet overschrijden. 

De mantelzorgpremie bedraagt 74 euro per maand en wordt 2x per jaar uitbetaald.

Hoe aanvragen?

Voor nieuwe aanvragen kan je het aanvraagformulier bekomen via de sociale dienst van het OCMW (je kan dit ook downloaden in de onderstaande rubriek "documenten").

Indien je dossier goedgekeurd is, zal je recht ingaan de maand die volgt op je aanvraag.

Documenten?

Hieronder kan je de documenten m.b.t. de mantelzorgpremie van OCMW Lennik downloaden en afdrukken.

Bezorg de nodige documenten via mail of via de post aan het OCMW. Indien je dossier goedgekeurd is, zal je recht ingaan de maand die volgt op je aanvraag.