Gemeente Gemeente Lennik

Meld een probleem

Een aantal meldingen worden door andere bevoegde overheden verholpen:

Voor gas en elektriciteit kan je terecht bij Eandis: http://www.eandis.be.

Heb je problemen bij de afvalinzameling? Je kan dan steeds terecht bij Haviland - Tel: 02 334 17 40 - dispatching@haviland.be.

Vragen i.v.m. waterleiding en drinkwatervoorziening: https://www.dewatergroep.be/nl/content/502/contact.html.

Voor het melden van defecte straatverlichting kan je op volgende website terecht:: http://www.straatlampen.be of telefonisch via 0800 6 35 35.

Volgende