Gemeente Gemeente Lennik

Meldpunt discriminatie op de huurmarkt

Vanaf 1 januari 2021 kun je met al je klachten over woningkwaliteit of discriminatie op de huurmarkt terecht bij het woonloket van Woonwinkel Pajottenland.

Sommige verhuurders zijn zich niet altijd bewust dat de vragen die ze stellen, de beslissingen die ze nemen of de handelingen die ze doen, discriminerend kunnen zijn. Ze laten zich soms leiden door vooroordelen of gaan verder op eerdere negatieve ervaringen. Bovendien is het niet altijd duidelijk wanneer er sprake is van discriminatie. Op de huurmarkt is discriminatie op gelijk welk moment verboden.

Er bestaan verschillende soorten discriminatie:

  • directe discriminatie (bv. enkel Belgische nationaliteit toegestaan);
  • indirecte discriminatie (bv. geen huisdieren welkom);
  • onbewuste discriminatie (bv. geen grote gezinnen want die maken te veel lawaai);
  • opdracht tot discriminatie (bv. verhuurder vraagt vastgoedmakelaar geen mensen van vreemde origine toe te laten);
  • het weigeren van redelijke aanpassingen aan de woning voor mensen met een handicap.

Meldpunt

Meen je het slachtoffer te zijn van discriminatie, dan zal je daarvan een bewijs moeten leveren. Beschik je over duidelijke e-mails of getuigenissen die erop wijzen dat je gediscrimineerd werd, dan is het aan de verhuurder om die te weerleggen en om zijn keuzes te verantwoorden.

Je kan online een melding van discriminatie indienen op de website van Unia, de onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert. Tijdens onze permanenties kan Woonwinkel Pajottenland helpen bij de aangifte van uw klacht rond wonen bij Unia.

Gepubliceerd op di 19 jan 2021